Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ 3 ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНО ВИРОБНИЧИХ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ 3 ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНО ВИРОБНИЧИХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Нарахований знос основних засобів та нематеріальних активів загально виробничого призначення            91 «Загально виробничі витрати»  113 «Знос необоротних активів»

2          Списані виробничі запаси на втрати по обслуговуван-ню виробництва        91 «Загально виробничі витрати»        21 «Виробничі запаси»

3          Передані в експлуатацію МЩП загально виробничого призначення   91 «Загально виробничі витрати»            22 «Малоцінні та швид-козношувані предмети»

4          Оплачені готівкою загально виробничі втрати    91 «Загально виробничі витрати»  30 «Каса»

5          Огшачені загально виробничі витрати з рахунку в банку           91 «Загально виробничі витрати»  31 «Рахунки в банках»

6          Списана на загальновиробничі витрати сума раніше пред'явленої претензії, яка не підлягає задоволенню 91 «Загально виробничі витрати»  37 «Розрахунки з різними дебіторами»

7          Списана на загально виробничі витрати звітного пері-оду відповідна частина витрат майбутніх періодів          91 «Загально виробничі витрати»  39 «Витрати майбутніх періодів»

8          Акцептовані рахунки постачальників за послуги по обслуговуванню цехів основного та допоміжного ви-робництв (електроенергія, вода, газ, зв'язок тощо)    91 «Загально виробничі витрати»  63 «Розрахунки з поста-чальниками та підрядни-ками»

 

9          Акцептовані рахунки постачальників за послуги по обслуговуванню цехів основного та допоміжного ви-робництв (електроенергія, вода, газ, зв'язок тощо)    91 «Загально виробничі витрати»  66 «Розрахунки з оплати праці», 65 «Розрахунки за страхуванням»

10        Відображені витрати по обслуговуванню виробницт-ва, що здійснюються дочірніми підприємствами та внутрішніми підрозділами, які мають окремі баланси 91 «Загально виробничі витрати»  68 «Розрахунки за ішни-ми операціями»

11        Списано суми витрат за елементами на загально виро-бничі витрати (для підприємств, що застосовують ра-хунки класу 8)      91 «Загально виробничі витрати»  80 «Матеріальні витра-ти», 81 «Витрати на опла-ту праці», 82 «Відраху-вання на соціальні заходи», 83 «Амортиза-ція», 84 «Інші операційні витрати»

12        Списано суму загальновиробничих витрат          23 «Виробництво»    91 «Загальновиробничі витрати»

13        Списано суму нерозподілених загальновиробничих витрат      90 «Собівартість реалізації» 91 «Загальновиробничі витрати»

14        Списано суму загальновиробничих витрат          23 «Виробництво»    91 «Загальновиробничі витрати»

15        Списано суму нерозподілених загальновиробничих витрат      90 «Собівартість реалізації» 91 «Загальновиробничі витрати»

Таблиця 9.6