Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1.         Згідно зі ст. 67 Конституції України, кожен зобов’язаний сплачува-

ти податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Чи стосується ця вимога юридичних осіб–платників податків? Якими нормативними актами встановлюється цей обов’язок щодо юридичних осіб?

2.         Фірма «Сокіл» реалізовувала побутову продукцію на ринку протя-

гом року і при цьому не вела податковий облік, не сплачувала податки, збо-

ри та інші обов’язкові платежі, не надавала податкову звітність. Коли все це

з’ясувалось, районна податкова інспекція визначила суму податкового

обов’язку фірми «Сокіл» непрямим методом у розмірі 100 тис. грн.

Розкрийте зміст непрямого методу визначення податкового зо-бов’язання? Яким чином буде обчислена сума прихованого від оподатку-вання прибутку? Як слід вирішити цю справу і які види відповідальності необхідно застосувати до правопорушників?

3.         Платника податків Бородіна було визнано у судовому порядку об-

меженим у цивільній дієздатності внаслідок зловживання спиртними на-

поями, але як платник податків Бородін мав у власності транспортний засіб,

нерухоме майно та орендував земельну ділянку.

Яким чином буде формуватись податковий обов’язок цього громадя-нина?

4.         Семірічна талановита співачка отримує кошти у вигляді гонорару

за виступи на концертах.

Яким чином і якою особою буде реалізовуватись обов’язок із ведення податкового обліку, сплати податку, податкової звітності за грошовими надходженнями цієї дитини?

5.         Платник податків — суб’єкт підприємницької діяльності громадя-

нин Петров протягом останнього року своєї підприємницької діяльності мав

великі збитки, внаслідок чого у нього не було можливості своєчасно і в

повному обсязі виконати свій податковий обов’язок. Водночас, він не при-

пинив підприємницьку діяльність, тому що мав непогані перспективи на

майбутнє. Петров звернувся до районної податкової інспекції із проханням

роз’яснити йому, які є в нього інші засоби виконання податкового

обов’язку. У податковому органі Петрову запропонували такі альтернативи:

податковий кредит, податковий компроміс, податкове доручення.

Що це за податкові механізми і яким чином здійснюється їх регулю-вання? Чи мав право платник податків на податкове роз’яснення у районній податковій інспекції? Які податкові механізми слід застосувати в цій ситуації?

6.         Відповідно до ст. 5 Закону України «Про систему оподаткування»,

облік платників податків і зборів (обов’язкових платежів) ведеться держав-

ними податковими органами та іншими державними органами відповідно

до законодавства.

Які саме державні органи ведуть реєстри платників податків та зборів (обов’язкових платежів) в Україні? Якими нормативними актами регулю-ються ці види реєстрів?

7.         Громадянин Севров протягом року працював токарем на заводі у

Польщі. Сума заробітної плати за весь термін перебування у Польщі склала

еквівалент 60 тис. грн. З цієї суми Севров щомісяця у Польщі сплачував по-

даток з отриманого доходу. Після повернення в Україну Севров подав до

районної податкової інспекції декларацію про доходи за минулий рік.

Визначте суму податку з доходів фізичних осіб, яку повинен сплатити Севров, якщо інших доходів протягом звітного року він не отримував.

8.         Підприємство «КВІНТ» зареєстроване як платник податку на дода-

ну вартість. Воно придбало партію кришок для консервації у підприємства

«ГАЛА», яке звільнено від сплати податку на додану вартість. При

подальшій реалізації цих кришок цей податок був нарахований на різницю

між закупівельною і продажною ціною. При проведенні перевірки податко-

вий інспектор нарахував ПДВ, виходячи з вартості реалізованих кришок.

Таким чином, зазначена угода для підприємства «КВІНТ» з прибуткової пе-

ретворилася на збиткову.

Які операції звільняються від оподаткування податком на додану вар-тість? Правомірне чи ні рішення податкового інспектора в цій ситуації?

9.         Юридична особа «Тюльпан» здійснювала підприємницьку діяль-

ність з вирощування і продажу садових квітів. Після двох років роботи

юридична особа «Тюльпан» вирішила розширити мережу своєї організації і

створила дві філії без статусу юридичної особи — «Конвалія» і «Лілія». Фі-

лії «Конвалія» і «Лілія» мали окремі банківські рахунки, вели окремий об-

лік своєї діяльності і складали баланс, але філія «Конвалія» була розташова-

на на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, а філія

«Лілія» була розташована на одній території із юридичною особою.

Яким чином у таких ситуаціях буде обчислюватись і сплачуватись податок на прибуток? В якому випадку філія без статусу юридичної особи виступає самостійним платником податку на прибуток? Який правовий ре-жим оподаткування, обліку та звітності буде застосовуватись до філій «Конвалія» і «Лілія»?

10.       Релігійна організація, яка була зареєстрована у порядку, передба-

ченому законом, здійснювала діяльність з надання культових послуг (хре-

щення, укладання церковного шлюбу, похорони, молебен та ін.) і одержу-

вала в результаті такої діяльності грошові кошти. Окрім цього, релігійна

організація здавала в оренду земельну ділянку юридичній особі і одержува-

ла у зв’язку з цим грошові кошти за договором оренди.

Яким чином у цих ситуаціях буде здійснюватись оподаткування релі-гійної організації?

11.       У липні 2004 року громадянин Петров отримав лист з районної

податкової інспекції, де він знаходився на обліку, з вимогою пояснити та

звітувати щодо джерела коштів, на які він придбав автомобіль «ВАЗ-2109»

у травні 2004 року.

Чи є правомірними вимоги податкової інспекції?

12.       Потерпілому Іванову в 2001 р. було встановлено втрату профе-

сійної працездатності. За поданою заявою йому було виплачено одноразову

грошову допомогу та відшкодовано моральну шкоду. За відшкодуванням

втраченої заробітної плати потерпілий Іванов у 2001 р. не звертався. Звер-

нувся з заявою тільки в січні 2005 року.

Дайте юридичний аналіз ситуації.

13.       Вчитель СШ № 57 м. Донецька Афонін знаходився на

лікарняному з 12 до 21 лютого 2005 року. З 17 лютого 2005 року у школі

було оголошено карантин у зв’язку з епідемією грипу, який продовжувався

включно до 23 лютого 2005 року.

Яким чином у цій ситуації оплатити вчителю лікарняний за час хво-роби, що збігається з періодом карантину?

14.       У березні 2007 року Донецькою обласною радою було прийнято

рішення про емісію облігацій місцевого займу. Емітентом в рішенні вста-

новлено КБ «ЕХІМ», джерелом погашення облігацій були визначені кошти

за рахунок випуску нових займів. Максимальний розмір сумарної вартості

випуску облігацій місцевого займу склав 35% дохідної частини обласного

бюджету за 2004 рік.

Хто може виступати емітентом ОВМЗ? За рахунок яких коштів може бути проведене погашення ОМДЗ? Якому нормативно-правовому акту су-перечать умови випуску ОВМЗ, закріплені рішенням Донецької обласної ради?

15.       Складіть схему відносин, які регулюються фінансовим правом в

галузі страхування.