Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні завдання : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Практичні завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1.         Яке співвідношення існує між категоріями «фінанси», «фінансові ресурси» та «грошові ресурси». Що між ними спільного та які відмінності?

2.         Відповідно до п. 30 ст. 2 Бюджетного кодексу України, до органів стягнення належать податкові, митні та інші державні органи.

Яким законодавчим актам і чому суперечить це положення?

3.         У п. 27 ст. 2 Бюджетного кодексу України наведено визначення те-

рміну «місцевий фінансовий орган».

Складіть перелік місцевих фінансових органів, а також державних ор-ганів, які здійснюють фінансову політику в Україні.

4.         Підприємцю Іванову необхідно виконати у поточному місяці такі

види обов’язків:

а)         виплатити заробітну плату найманим робітникам;

б)         виплатити винагороду згідно з договором підряду за виконані роботи;

в)         продати іноземну валюту, отриману згідно із зовнішньоекономіч-

ним контрактом;

г)         перерахувати податки і збори до бюджету та державних цільових

фондів.

Які зі вказаних операцій регулюються фінансовим законодавством та якими законодавчими актами?

5.         Державна податкова адміністрація України надала податкове

роз’яснення окремих положень одного зі спеціальних законів з питань опо-

даткування. Це роз’яснення суперечить листу Комітету Верховної Ради

України з питань фінансів і банківської діяльності.

Яким з цих документів слід керуватися у вирішенні податкової супе-речки під час розгляду у господарському суді?

6.         На підставі Конституції України розгляньте повноваження пред-ставницьких органів влади, їх комітетів, комісій та депутатів у галузі фінансового контролю.

7.         Два підприємства за усною домовленістю своїх керівників постійно працюють у сфері господарської та фінансової діяльності, надаючи одне одному допомогу у вигляді перерахувань грошей. Підставами для перера-хувань (переказів) коштів є усні вказівки (прохання) керівників. Розміри взаємної заборгованості у повній мірі враховуються не в документах бухга-лтерського обліку, а лише в блокнотах керівників цих підприємств.

Чи є вказані дії керівників підприємств такими, що не порушують фі-нансової дисципліни?

8.         Під час проведення ревізії на підприємстві ревізором були вилучені

у бухгалтера чорнові записи щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Вилучення оформлене протоколом, копію якого вручено під роз-писку директору підприємства. Чи є правомірними дії ревізора?

9.         Під час проведення виїзної податкової перевірки фірми «Сокол», її

директор та бухгалтер не надали первинні бухгалтерські документи для під-

твердження розрахунків, зазначених у декларації.

Якими повинні бути дії співробітників районної податкової інспекції для визначення суми податкового зобов’язання?

10.       Директор АТ «Альянс» вніс до статутного фонду дочірнього підп-

риємства «Гєрц» основні засоби АТ «Альянс» — (обладнання), яке було у

податковій заставі. Податковому органу цю інформацію директор товарист-

ва з обмеженою відповідальністю «Альянс» не надав.

Дайте правову оцінку діям директора товариства з обмеженою відпо-відальністю «Альянс». Якими повинні бути дії директора щодо узгодження операцій з активами, які знаходяться у податковій заставі?

11.       Інспектор податкової інспекції Петренко прийшов до кафе «Моск-

ва» для проведення перевірки, обґрунтував її як необхідність аналізу відпо-

відності показників перед заповненням бухгалтером податкової декларації

та попрохав надати йому необхідні документи за три податкових періоди.

Чи правомірні дії інспектора і за який звітний період він мав право перевіряти показники податкової декларації до її надання платником?