Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Операції з банківськими металами : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Операції з банківськими металами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

           

            Відкриття корреспондентських рахунів у банківських металах в інших банках та проведення операцій з ними

           

 

           

            Відкриття та ведення поточних та депозитних рахунків клієнтів у банківських металах

           

 

           

            Купівля-продаж банківських ме-талів за гривні

           

 

           

            Надання та отримання міжбан-ківських кредитів у банківських металах

           

 

           

            Надання кредитів у банківських металах резидентам (юо та фо -с.п.д.)

           

 

           

            Перевезення банківських металів та ін. (Постанова Правління НБУ від 06.08.2003, № 325)

           

 

Модуль 4. Правові основи грошово-кредитної діяльності в Україні

Схема 4.20. Відповідальність за порушення валютного законодавства

Правопорушення      Відповідальність

Здійснення оперцій з валютними цінностями без генеральної ліценії НБУ     Штраф у сумі вказаних вал. цін. (в нац. вал. за курсом НБУ) з виключенням банку з Книги реєстрації банків чи без виключення

Здійснення оперцій з валютними цінностями без індивідуальної ліцензії НБУ           Штраф у сумі вказаних вал. цін. (в нац. вал. за курсом НБУ)

Торгівля іноземною валютою без ліцензії НБУ чи з порушенням порядку та умов торгівлі   Штраф у сумі вказаних вал.цін. (в нац. вал. за курсом НБУ) з виключенням банку з Книги реєстрації банків чи без виключення

Невиконання банками зобов’язань щодо купі-влі іноземної валюти за дорученням та за ра-хунок резидентів            Позбавлення генеральної ліцензії НБУ чи штраф у розмірі 25% від суми іноз. вал., що була зафіксована в дорученні резидента

Нездійснення банками функцій агента валют-ного контролю в частині запобігання прове-дення резидентами (нерезидентами) через ці банки незаконних валютних операцій          Позбавлення генеральної ліцензії НБУ чи штраф у розмірі 25% від суми валют. операцій

Нездійснення банками функцій агента валют-ного контролю в частині інформування відпо-відних державних органів про порушення ва-лютного законодавства         Порушення:

•порядку інформування — штраф у розмірі 40нмдг;

•строку інформування: якщо перевищує 10 днів — штраф у розмірі 1 нмдг; від 11–30 — 20 нмдг; понад 30 — 1% від суми валют. опе-рації

Порушення резидентами порядку деклару-вання валютних цінностей            Порушення:

•строків декларування — штраф 1 нмдг за ко-жен день; •порядку декларування — штраф 20 нмдг

Несвоєчасне подання, приховування, перек-ручення звітності про валютні операції            Штраф у розмірі 20 нмдг

Отримання резидентами кредитів в іноземній вал. від нерезидентів без реєстрації договорів          Штраф у розмірі 1% від суми кредиту з пода-льшою реєстрацією договору

Порушення 90-денного строку розрахунків між резидентами та нерезидентами за експор-тно-імпортними контрактами  Пеня за кожний день прострочки в розмірі 0,3% від сум неотриманого виторгу (митної вартості недопоставленої продукції)

Ухилення від повернення виручки в інозем. вал. (ст. 207 ККУ)           За дії, передбачені: ч. 1 — штраф від 600– 1000 нмдг чи виправні роботи до 2 років, чи обмеження волі до 3 років.; ч. 2 — обмеження волі від 3–5 років чи позбавлення волі до 3 років; ч. 3 — позбавлення волі від 3–5 років.

Незаконне відкриття та використання за ме-жами України валютних рахунків (ст. 208 ККУ)         За дії, передбачені: ч. 1–штраф від 500–1000 нмдг чи виправн. роботи до 2 років, чи обме-ження волі від 2–4 років з конфіскацією ва-лютн. цінностей; ч. 2 — позбавлення волі від 3–5 років з позбавленням права займати від-повідні посади до 3 років та з конфіскацією валютн. цінностей

Порушення правил валютних операцій (ст. 162 КУпАП)          Попередження чи штраф від 30–40 нмдг з конфіскацією валютн. цінностей