Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.1. Поняття «валюти» та «валютних цінностей» : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.1. Поняття «валюти» та «валютних цінностей»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Стаття 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19 лютого 1993 року ви-значає валюту України як грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу і є законними пла-тіжними засобами на території України1. До валюти також належать грошові знаки, вилучені або які вилучаються з обігу, але підлягають обмінові на гро-шові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках у банків-ських та інших кредитно-фінансових установах на території України.

Другою складовою категорії — «валюта України» є платіжні докуме-нти й інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (трат-ти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сер-тифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України.

Таким чином, валюта України складається з визначених законодавст-вом України:

а)         грошових знаків, що перебувають в обігу і є законними платіжними

засобами на території України;

б)         платіжних документів, що виражені у валюті України;

в)         інших цінних паперів, виражених у валюті України.

Іноземною валютою є іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, ка-значейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіж-ним засобом на території відповідної іноземної держави. Національна й іно-земна валюта перебуває у відповідному співвідношенні, що відображає поняття «конвертованості». Це досить складне поняття. Саме конвертова-ність розуміється як гарантована державою можливість обміну національ-ної валюти на іноземну.

Залежно від міри й особливостей режиму конвертованості, національ-ні валюти окремих держав можна розмежувати на:

•          неконвертовані — валюта, що використовується в межах однієї дер-жави;

•          частково конвертовані — валюта, що застосовується не до всіх зов-нішніх валютних операцій, або не до всіх суб’єктів;

•          вільно конвертовані — валюта, що вільно обмінюється на іноземні валюти і виступає як платіжний засіб на міжнародному ринку.

1Див.: Валютные операции // Сборник систематизированного законодательства. — 2005. — Вып. 11. — С. 9-15.

Валютний курс виступає як співвідношення валют двох держав. Він встановлюється на підставі попиту–пропозиції валют на валютному ринку. При цьому можливе встановлення валютного курсу державою у власному, однобічному порядку.

Для регулювання курсу гривні Україна використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансу-вання, а також застосовує інші інструменти регулювання грошової маси. Національний банк України, згідно п. 13 ст. 7 Закону України «Про Націо-нальний банк України», забезпечує накопичення та збереження золотова-лютних резервів і здійснення операцій з ними і банківськими металами. Статтею 28 зазначеного Закону передбачено, що Національний банк Украї-ни забезпечує керування золотовалютними резервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом купівлі–продажу валютних цінностей на валю-тних ринках з метою впливу на курс іноземної валюти щодо іноземних ва-лют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні.