Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Розрахунковий чек — розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітента, у якому відкритий його рахунок, про сплату чекодержателю за-значеної в чеку суми коштів.

Чекодавець — юридична чи фізична особа, яка здійснює платіж за ра-хунок чека та підписує його.

1 Див.: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р., № 435-IV // Ві-домості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

Чекодержатель — юридична чи фізична особа, яка є одержувачем коштів за чеком.

Чеки виготовляються на замовлення банку Банкнотно-монетним дво-ром Національного банку чи іншим спеціалізованим підприємством на спе-ціальному папері з дотриманням усіх обов’язкових вимог, брошуруються в розрахункові чекові книжки по 10, 20, 25 аркушів.

Чеки, що використовуються фізичними особами для здійснення одно-разових операцій, виготовляються як окремі бланки, облік яких банки ве-дуть окремо від чекових книжок.

Чеки та чекові книжки є бланками суворого обліку. Для гарантованої оплати чеків чекодавець бронює кошти на окремому аналітичному рахунку «Розрахунки чеками» відповідних балансових рахунків — аналітичний ра-хунок у банку-емітенті. Для цього разом із заявою про видачу чекової кни-жки чекодавець подає до банку-емітента платіжне доручення для перераху-вання коштів на аналітичний рахунок «Розрахунки чеками» (фізична особа може вносити суму готівкою). Чекову книжку на ім’я чекодавця (фізичної особи) банк-емітент видає на суму, що не перевищує залишку коштів на йо-го рахунку.

Строк дії чекової книжки — один рік, а чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку, — три місяці з дати їх видачі. Чеки, ви-писані після зазначеного строку, вважаються недійсними і до оплати не приймаються. Строк дії невикористаної чекової книжки може продовжува-тися за погодженням з банком-емітентом, про що він робить відповідну по-значку на обкладинці чекової книжки (у правому верхньому куті), засвід-чуючи її підписом головного бухгалтера і відбитком штампа банку.

Чек заповнюється від руки (кульковою ручкою, чорнилом темного кольору) або з використанням технічних засобів (місяць видачі та сума чека мають зазначатися словами). Не дозволяється внесення до чека виправлень та використання замість підпису факсиміле. Чек із чекової книжки пред’являється до оплати в банк чекодержателя протягом 10 календарних днів (день виписки чека не враховується). Забороняється передавання чека (чекової книжки) його (її) власником будь-якій іншій юридичній або фізич-ній особі, а також підписання незаповнених бланків чека і проставляння на них відбитка печатки юридичними особами.

За бажанням фізичної особи чек може виписуватися на ім’я іншої осо-би, яка стає його власником. Видача чеків на пред’явника не проводиться.

Підприємствам не дозволяється здійснювати обмін чека на готівку та отримувати готівкою решти з суми чека. Фізичні особи можуть обмінювати чек на готівку або отримувати решту із суми чека готівкою (але не більше ніж 20% від суми цього чека). Власник чека повертає до банку-емітента не-використаний чек для зарахування суми на свій рахунок або обміну його на готівку.