2.     Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

Загрузка...

Платіжна вимога-доручення — розрахунковий документ, який скла-

дається з двох частин:

– верхньої — вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів;

– нижньої — доручення платника обслуговуючому банку про списан-ня зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на ра-хунок одержувача.

У випадку згоди оплатити вимогу-доручення платник заповнює ниж-ню частину та надає документ до банку, який його обслуговує. Такий банк приймає документ від платника протягом 20 календарних днів із дати офо-рмлення її одержувачем.

Платіжна вимога-доручення повертається без виконання, якщо сума, зазначена платником, перевищує суму, що є на рахунку платника. Причини ж несплати такого розрахункового документа з’ясовуються безпосередньо між платником і одержувачем коштів.