Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Платіжне доручення — розрахунковий документ, що містить пись-мове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого ра-хунка зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

1Див.: Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Пос-танова Правління НБУ від 21.01.2004 р., № 22 ⁄⁄ Офіційний вісник України. — 2004. — № 13. — Ст. 908.

Платіжне доручення подається платником до банку, що обслуговує його, не менше ніж у двох примірниках. Платник має право зазначати в платіжному дорученні дату валютування, яка не може перевищувати десять календарних днів після складання платіжного доручення, так як в іншому випадку банк таке платіжне доручення може не прийняти.

Банк одержувача до настання дати валютування, яка зазначена в елек-тронному розрахунковому документі, зараховує переказані кошти на відпо-відний рахунок і не пізніше наступного робочого дня, згідно з порядком, передбаченим у договорі, повідомляє одержувача про надходження на його адресу коштів та дату їх валютування.

Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і не-товарними платежами:

– за фактично відвантажену (продану) продукцію (виконані роботи, надані послуги тощо);

– у порядку попередньої оплати, якщо такий порядок розрахунків установлений законодавством України та (або) обумовлений договором;

– для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборговано-сті підприємств, складених не пізніше строку, установленого законо-давством України та ін.