Для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національ-ний банк здійснює:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

Загрузка...

1Див.: Алісов Є. О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регу-лювання в Україні.: Монографія — Х.: Ксилон, 2004. — С. 123–158; Берлин И. С. Теория финансов: Учеб. пособ. — М.: Приор, 2000. — С. 133.

1)         виготовлення та зберігання банкнот і монет;

2)         створення резервних фондів банкнот і монет;

3)         встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизай-ну грошових знаків;

4)         встановлення порядку заміни пошкоджених банкнот і монет;

5)         встановлення правил випуску в обіг, зберігання, перевезення, вилу-чення та інкасації готівки;

6)         визначення порядку ведення касових операцій для банків, інших фінансових установ, підприємств і організацій;

7) визначення вимог щодо технічного стану і організації охорони при-міщень банківських установ.

Готівковий обіг — це обіг у готівковій формі законних платіжних за-собів (банкнот та розмінної монети), які обслуговують потреби економіки країни.

Готівкові розрахунки — платежі готівкою юридичних і фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані пос-луги) і за операції, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Для уникнення зловживань у сфері обігу готівки НБУ встановлені ві-дповідні вимоги та нормативи щодо її обігу1. Для регулювання готівкового грошового обігу та підтримання касової дисципліни чинне законодавство передбачає, що готівкова виручка, яка надійшла до кас підприємств, має здаватися ними до установ банків для зарахування на їх поточні рахунки.