Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Незважаючи на таке різноманіття, всі банківські операції можуть бути класифіковані: : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Незважаючи на таке різноманіття, всі банківські операції можуть бути класифіковані:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1. За функціональними ознаками:

•          депозитні — це операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних та фізичних осіб на рахунки різних типів: поточні, бюджетні, ощадні тощо;

•          розрахункові — містять надання таких послуг, як зберігання коштів клієнтів на відповідних рахунках, отримання платежів на користь клієнтів і здійснення грошових переказів за дорученням власників коштів, прийняття готівкових коштів для зарахування на рахунки клієнтів та видача готівки з цих рахунків через операційну касу банків;

•          кредитні — це операції з надання банком позичальнику в тимчасове користування вільних грошових ресурсів на умовах платності, забезпечено-сті, зворотності, строковості та цільового характеру;

•          факторингові — це вид кредитних операцій банків, що здійснюють-ся на комісійних засадах на договірній основі і полягають у придбанні бан-ком права вимоги у грошовій формі з постачання товарів або надання пос-луг з прийняттям ризику виконання такої вимоги та приймання платежів. Тобто, банк бере на себе зобов’язання передати за плату кошти в розпоря-дження клієнта, а клієнт бере на себе зобов’язання відступити банкові гро-шову вимогу до третьої особи, що випливає з відносин клієнта з цією тре-тьою особою;

•          лізингові — це вид кредитних операцій банків, за якими банкам на-дано право купувати за власні кошти засоби виробництва для передавання їх у лізинг;

•          засновницькі — за їх допомогою комерційні банки беруть безпосе-редню участь у створенні нових господарюючих суб’єктів;

•          інвестиційні — це операції з вкладання фінансових ресурсів у різно-манітні корпоративні та державні цінні папери, інші боргові зобов’язання шляхом придбання цих фондових цінностей на фондових біржах й органі-зованому позабіржовому ринку;

•          міжбанківські — це операції з недепозитного залучення ресурсів на міжбанківському ринку: отримання кредитів від НБУ, позик, одержаних від інших комерційних банків; операції з надання позик банкам та розміщення депозитів у НБУ;

•          емісійні — діяльність банку з формування власного капіталу та не-депозитного залучення фінансових ресурсів, що здійснюється через випуск банківських акцій, облігацій, векселів та інших боргових зобов’язань;

•          комісійні — це різноманітні консультаційні, інформаційні, облікові, реєстраторські, трастові послуги, в результаті надання яких банки отриму-ють дохід у вигляді комісії;

•          посередницькі — це послуги банків із розміщення цінних паперів емітентів на первинному фондовому ринку, брокерські та дилерські послуги в операціях із фондовими цінностями, іноземною валютою та інші види операцій на грошовому ринку, в яких банки виступають як посередники, поєднуючи інтереси різних сторін фінансових угод.