Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Банки в Україні функціонують як: : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Банки в Україні функціонують як:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1) універсальні — виконують будь-які банківські операції на грошо-вому ринку;

1          Див.: Орлюк О. П. Банківське право: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2005. —

С. 41–43.

2          Див.: Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5–6. — Ст. 30.

3          Див.: Орлюк О. П. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер,

2005. — С. 47.

4          Див.: Тургенев Н. И. Опыт теории налогов. 1818 г. // У истоков финансового права.

Т. 1. / Под ред. А. Н. Козырина. — М.: Статут, 1998. — С. 249.

2)         спеціалізовані — виконують лише частину базових операцій на гро-

шовому ринку (у разі, якщо більше 50% його активів є активами одного ти-

пу; банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо бі-

льше 50% його пасивів є вкладами фізичних осіб):

а)         ощадні;

б)         інвестиційні;

в)         іпотечні;

г)         розрахункові (клірингові);

3)         за формою власності:

а)         акціонерні товариства;

б)         товариства з обмеженою відповідальністю;

в)         кооперативні;

г)         державні1.

Банки самостійно визначають напрямки своєї діяльності і спеціаліза-цію за видами операцій. Вони мають право самостійно володіти, користува-тися та розпоряджатися майном, що перебуває у їх власності.

Держава та НБУ не відповідають за зобов’язаннями банків, а банки не відповідають за зобов’язаннями держави та НБУ, якщо інше не передбачено законом або договором.

Перший рівень банківської системи України посідає Національний банк України2. Визначаючи НБУ як центральну ланку банківської (і кредит-ної) системи України, слід розуміти, що він становить систему органів та установ, які входять до банківської системи та значно розширюють її склад. До системи НБУ, крім його центрального апарату та філій (територіальних управлінь), належать: розрахункові палати, Банкнотно-монетарний двір, Фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади та інші структурні одиниці й підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності НБУ (ст. 22 Закону України «Про Національний банк України»).

Національний банк України є юридичною особою, основною функцію якої є забезпечення стабільності грошової одиниці (ст. 99 Конституції Укра-їни)3. Статутний капітал Національного банку України у розмірі 10 млн грн є загальнодержавною власністю. Банк функціонує економічно як самостійна державна установа, здійснює видатки, зазвичай, за рахунок своїх доходів.