Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Статті витрат складаються на підставі норм витрат, тобто єдиних ти-пових показників кошторисних витрат, які можна класифікувати за відпові-дними групами: : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Статті витрат складаються на підставі норм витрат, тобто єдиних ти-пових показників кошторисних витрат, які можна класифікувати за відпові-дними групами:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1)         за юридичними ознаками:

а)         обов’язкові — встановлюються Верховною Радою України, Кабіне-

том Міністрів України та не підлягають зміненню під час використання

(штати, витрати на мандрівку та ін.);

б)         розрахункові (факультативні) — встановлюються бюджетними

установами за узгодженням з фінансовими органами (середні витрати на

розрахункову одиницю);

2)         за змістом норми:

а)         натуральні (матеріальні) — їх основою є розмір витрат у натураль-

ній формі (витрати на електропостачання на квадратний метр площі) на од-

ну розрахункову одиницю;

б)         фінансові (грошові) — це матеріальна норма, яка має грошову форму;

3)         за базою розрахунків:

а)         узагальнені — обсяг витрат за всіма статтями витрат на відповід-

ний виробничий показник (за профілем установи);

б)         постатейні — відображають норми витрат щодо окремих статей.

Види кошторисів витрат:

1) загальні — для утримання групи однотипових установ, які обслу-говуються централізованими бухгалтеріями (дитячі садки, школи, бібліоте-ки тощо). Обсяг фінансування за статтями обов’язково розшифровується на кожну установу окремо;

2)         на централізовані заходи, тобто заходи, які заплановані бюджетом та проводяться відповідним державним органом;

3)         зведені — відображають обсяги фінансування для окремого органу управління;

4)         індивідуальні — відображають вимоги у коштах кожної окремої бюджетної установи з урахуванням специфіки її функціонування.

Складання кошторису відбувається на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування, яка подається головним розпорядником бюджетних коштів протягом тижня після затвердження бюджету, з якого фінансується відповідна бюджетна установа. Кошторис бюджетної установи затверджує керівник установи вищого рівня.

Витрати бюджетних установ поділяються на такі групи:

1)         капітальні — це видатки розвитку (придбання основного капіталу, капітальне будівництво тощо);

2)         поточні:

а)         адміністративно-господарські — витрати на утримання апарату

управління, обслуговуючого персоналу, на відрядження, придбання техніч-

ного інвентаря тощо;

б)         операційні — витрати, пов’язані з характером діяльності установи

(придбання електронного каталога книг для бібліотеки, заробітна плата біб-

ліотекарям тощо).