Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.2. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9.2. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

Загрузка...

Державні та муніципальні видатки здійснюються за допомогою фі-нансування. Фінансування — це безповоротний і безвідплатний відпуск грошових коштів.

Залежно від джерел фінансування розрізняють три види: бюджетне фінансування, самофінансування та кредитування.

Фінансування державних видатків — це плановий, цільовий, безпо-воротний і безвідплатний відпуск коштів за умови оптимального поєднання власних, кредитних і бюджетних джерел фінансування, що здійснюється на планове виконання загальнодержавних функцій, а також для утримування соціально-культурної сфери, забезпечення соціальних гарантій та зо-бов’язань держави з дотриманням режиму економії при здійсненні постій-ного контролю.

Суб’єкти фінансування — державні органи, підприємства, установи державної чи комунальної форм власності.

Бюджетна установа — орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встано-вленому порядку органами державної влади, органами влади АРК чи орга-нами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок дер-жавного чи відповідного місцевого бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Принципи фінансування:

1)         цілеспрямованість: всі видатки мають цільове призначення (поточ-ні та капітальні видатки, видатки на заробітну плату, стипендію та ін.);

2)         фінансування з огляду на рівень виконання робіт та послуг: відра-хування коштів повинно відбуватися відповідно до фактичного виконання робіт та послуг, їх кількісних та якісних показників;

3)         дотримання фінансової дисципліни та режиму економії: у процесі здійснення фінансової діяльності необхідно постійно дотримуватися прин-ципу законності, точного та неухильного виконання встановленого порядку, строків, звітності;

4)         одержання максимального ефекту за мінімальних витрат.

Витрати бюджетних установ фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань — повноважень, що надаються розпоряднику бюджетних кош-тів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зо-бов’язання та здійснення платежів з конкретною метою у процесі вико-нання бюджету.

Кошти із бюджетів на функціонування бюджетних установ відпуска-ються на підставі планових актів — кошторисів, а їх фінансування назива-ють кошторисно-бюджетним.

Кошторисно-бюджетне фінансування — це безповоротне та безвід-платне виділення грошових коштів на утримання установ, що перебувають на повному фінансуванні з бюджету на основі фінансових планів — кошто-рисів витрат.

Кошторис — це фінансово-плановий документ, який визначає обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний та поквартальний розподіл.

Кошторис складається зі статей, кожна з яких містить однорідну гру-пу витрат, що мають суворо обов’язковий характер та не повинні змінюва-тися у зв’язку з тим, що відповідно до них розподіляються бюджетні приз-начення, затверджені законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет.