Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню підля-гають: : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню підля-гають:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту):

а)         особи на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від

форм власності;

б)         фізичні особи;

1Див.: Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р., № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №. — ст.;

2Див.: Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р., № 2240 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — 14. — Ст. 71.

3Див.: Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втра-ту працездатності» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради Украї-ни. — 1999. — № 46–47. — Ст. 403.

4          Див.: Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття» від 02.03.2000 р., № 1533 // Відомості Верховної Ради України. —

2000. — 22. — Ст.171.

5          Див.: Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від

01.03.2001 р., № 121 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 9. — Ст. 350.

2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичні осо-би — суб’єкти підприємницької діяльності.

Основними джерелами фондів обов’язкового державного соціального страхування є внески роботодавців і застрахованих осіб. Бюджетні й інші кошти на фінансування цих напрямків передбачаються відповідними зако-нами за окремими видами обов’язкового державного страхування.

Розміри внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страху-вання залежно від його виду щороку встановлюються Верховною Радою України відповідно для роботодавців і застрахованих осіб з кожного виду страхування на календарний рік у відсотках одночасно із затвердженням Державного бюджету України, якщо інше не передбачено законами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування:

1)         у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами,

пов’язаними з народженням і похованням:

а)         для роботодавців — 2,9% від суми фактичних витрат на оплату

праці найманих працівників;

б)         для найманих працівників — від суми фактичних витрат на оплату

праці:

•          0,5 %, якщо заробітна плата нижче прожиткового мінімуму, встано-вленого для працездатної особи;

•          1%, якщо заробітна плата вища за прожитковий мінімум, встановле-ний для працездатної особи1;

2)         на випадок безробіття:

а)         для роботодавців — 1,3% від суми фактичних витрат на оплату

праці найманих працівників;

б)         для найманих працівників — 0,5% від суми оплати праці;

3)         збір на загальнообов’язкове пенсійне страхування:

а)         для роботодавців — 31,8% від суми фактичних витрат на оплату

праці найманих робітників;

б)         для найманих працівників — від суми фактичних витрат на оплату

праці:

•          1%, якщо сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 150 грн;

•          2%, якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150 грн2;

4)         збір на страхування від нещасного випадку на виробництві та про-

фесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: страхові

тарифи встановлюється для роботодавців та їх розмір залежить від класу

професійного ризику на виробництві та окремих галузей економіки.

1          Див.: Закон України «Про розміри внесків на деякі види загальнообов’язкового

державного соціального страхування» від 11.01.2001 р., № 2213-III // Відомості Верхов-

ної Ради України. — 2001. — № 11. — Ст. 47.

2          Див.: Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від

20.12.2005 р., № 3235-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 9 — Ст. 96.

Фінансово-правовий інститут обов’язкового державного страхування не охоплює усієї страхової діяльності загалом, а відмежовує тільки блок пу-блічно-правових норм, використовуючи імперативний метод і створює та-ким чином однорідний правовий інститут.