Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Потреба в акумуляції грошових резервних фондів обумовила форму-вання їх різновидів на декількох рівнях: : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Потреба в акумуляції грошових резервних фондів обумовила форму-вання їх різновидів на декількох рівнях:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1)         децентралізовані страхові фонди підприємств;

2)         відомчі страхові фонди, які утворюються на рівні міністерств, ві-домств та ін.;

3)         резервний фонд бюджету для здійснення непередбачених витрат, які не мають постійного характеру та порядок використання коштів із якого визначається Кабінетом Міністрів України;

4)         сукупний фонд централізованих резервів державного страхування, утворений за рахунок децентралізованих надходжень.

1Див.: Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право: Учеб. пособ. — Х.: Ле-гас, 2003. — С. 258.

Участь держави в страховій діяльності здійснюється на двох рівнях залежно від характеру страхових фондів:

а)         непрямому;

б)         безпосередньому.

Непряма участь держави в страховій діяльності пов’язана з організа-цією формування децентралізованих страхових фондів. Прямо не визнача-ючи умови договору, держава впливає на ці відносини через механізм ліце-нзування страхової діяльності, коригування відповідних правових норм.

Безпосередня участь держави у страховій діяльності здійснюється шляхом формування і забезпечення коштами обов’язкового державного страхування, формування цільових державних резервних фондів та ін. Осо-биста участь держави у страховій діяльності пов’язана, зазвичай, з обов’яз-ковим страхуванням. Саме ця сфера відносин є предметом фінансово-правового регулювання. У цьому випадку держава або виступає однією зі сторін відносин страхування, або організує державний контроль за дотри-манням законодавства страховиками та страхувальниками. При цьому дер-жава визначає види, порядок, умови страхування, джерела страхових ви-плат. Подібні відносини регулюються імперативними методами, що визначає вирішальний стан держави.