Таким чином, фінансово-правові відносини в галузі державного кре-диту характеризуються такими рисами:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

Загрузка...

1) акумульовані державою тимчасово вільні кошти юридичних та фі-зичних осіб йдуть на певну мету — зменшення бюджетного дефіциту;

2)         угоді про державну позику передує прийняття закону про Держав-ний бюджет на поточний рік, яким деталізуються розміри й інші умови по-зики;

3)         держава виступає у грошових відносинах у ролі позичальника і га-ранта боргу;

4)         держава в однобічному порядку визначає умови позики1.