Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Особливості податкового права як інституту фінансового права : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.4. Особливості податкового права як інституту фінансового права


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Податкове є складним інститутом фінансового права, який регулює основи дохідної частини бюджету. Складний характер інституту податково-го права означає визначену ієрархічну структуру. Ця структура містить са-мостійні базові інститути оподаткування (інститут оподаткування фізичних осіб; інститут місцевих податків і зборів; інститут податкової відповідаль-ності та ін.).

Таким чином, податкове право:

1)         виступає як інститут предметний, тобто присвячений суто визначе-ному предмету — різновиду відносин, що складаються з приводу встанов-лення, сплати та стягнення податків і зборів, їх зміни і скасування;

2)         регулює суспільні відносини щодо встановлення, справляння і стя-гнення податкових платежів, їх зміни та скасування; розподіл і використан-ня як бюджетних коштів, які перебувають за межами податкових відносин, так і питання щодо встановлення і стягнення неподаткових платежів та ін-ших державних зборів;

3)         встановлює обов’язок юридичних і фізичних осіб щодо сплати по-датків і зборів, а також регламентує процедуру обчислення та сплати подат-ків і зборів, порядок здійснення податкового контролю та застосування за-ходів відповідальності за порушення податкового законодавства;

4)         виступає як складний інститут, що містить сукупність своєрідних фінансово-правових норм. Ця специфіка передбачає аналіз відносин, які охоплюють рух коштів від платників до відповідних фондів (бюджетів) у формі податкових платежів2.

Саме тому, якщо предмет фінансового права охоплює відносини, пов’язані з рухом державних коштів, то податкове право розрізняє тільки

1Див.: Финансовое право: Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой. — М.: Юристъ,

2000.   — С. 285; Кучерявенко М. П. Основи податкового права: Навч. посіб. — Х.: Легас,

2001.   — С. 63; Кучеров И. И. Налоговое право России: Курс лекций. — М.: Учебкон-сульт. центр «ЮрИнфор», 2001. — С. 42–49.

2Див.: Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. Т. III: Учение о налоге. — Х.: Легас; Право, 2005. — С. 26–28.

відносини щодо односпрямованого руху коштів знизу вгору — від платни-ків до бюджетів у формі податків і зборів. Специфічним є і метод правового регулювання, що має яскраво виражений імперативний характер1.

Джерелами податкового права є форми вираження правотворчої дія-льності держави з приводу прийняття компетентними державними органа-ми нормативних актів, що встановлюють норми податкового права.