Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Фінансове право України. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Ю. О. Костенко

ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 67.9(4Укр)402я73 УДК 347.73(477)(075.8) К 72

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2839 від 24.12.2008)

Рецензенти:

Кучерявенко М. П. — доктор юридичних наук, професор, завідувач ка-федри фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;

Савченко Л. А. — доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету;

Білопольський М. Г. — доктор економічних наук, професор, завідувач ка-федри обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету.

Костенко Ю. О.

К 72 Фінансове право України: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 240 с.

ISBN 978-966-364-907-8.

У навчальному посібнику згідно з чинним законодавством на підставі системного аналізу стисло і доступно викладений основний зміст фінансово-правових інститутів. Окремо виділені методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, до кожної з тем курсу запропоновані відповідні практичні та тестові завдання.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юриди-чних спеціальностей вищих закладів освіти.

ББК 67.9(4Укр)402я73 УДК 347.73(477)(075.8)

ISBN 978-966-364-907-8     © Костенко Ю. О., 2009

© Центр учбової літератури, 2