Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розпорядчий документи про облікову політику підприємства має визначити застосування: : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Розпорядчий документи про облікову політику підприємства має визначити застосування:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

-          методів оцінки вибугтя запасів;

-          періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;

-          порядку обліку (ідентифіковано чи загалом) і розподілу транспортно - заготі-вельних витрат;

-          окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;

-          методів амортизації необоротних активів;

-          вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальнихактивів;

-          класу 8 та /або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку;

-          періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку;

-          методу обчислення резерву сумнівних боргів;

-          переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;

-          порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг;

-          сегментів, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у внугрішнього-сподарських розрахунках;

-          переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх роз-поділу;

-          переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);

-          порядку визначення ступеню завершеності робіт за будівельним контрактом;

-          дати визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів;

-          бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу;

-          порогу сугтєвості щодо окремих об’єктів обліку;

-          переоцінкинеоборотнихактивів;

-          періодичності відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань;

-          окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відо-кремленими підрозділами підприємства

+          =

У разі внесення до облікової політики змін, що за обсягом охоплюють біль-шу частину тексту або істотно впливають на ії зміст, розпорядчий документ про облікову політику доцільно повністю викласти в новій редакції

Схема 1.10. Вимоги до розпорядчого документу про облікову політику

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгал-терського обліку підприємства, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку складання і по-дання у встановленні строки фінансової звітності;

організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерсь-кого обліку всіх господарських операцій;

бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі., крадіжки і псування активів підприємства;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підроз-ділах підприємства