Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Поняття власного капіталу.

2.         Які основні складові елементи власного капіталу Вам відомі?

3.         Поняття статутного капіталу.

4.         Який порядок формування статутного капіталу та його хара-ктеристика?

5.         Який рахунок передбачений для обліку статугного капіталу?

6.         Як ведеться аналітичний облік в бухгалтерії за рахунком 40 “Статутний капітал"?

7.         Який порядок формування пайового капіталу?

8.         Порядок формування та використання резервного капіталу

9.         Поняття додаткового капіталу та його види

10.       Види іншого додаткового капіталу

11.       Яка характеристика рахунку 42 “Додатковий капітал"?

12.       Поняття та облік вилученого капіталу.

Тестові завдання

1.         Власний капітал -це....?

1.         Активи підприємства

2.         Боргові зобов'язання

3.         Вартість прав власників підприємства

4.         Частина в активах підприємства, що залишається піс-ля вирахування його зобов'язань

2.         Сальдо рахунку 40 «Статутний капітал» відображається?

1.         1 розділ активу балансу

2.         2 розділ пасиву балансу

3.         1 розділ пасиву балансу

4.         2 розділ активу балансу

3.         Формування резервного капіталу відображається в обліку:

1.         Д 40 К 44.1

2.         Д40К43

3.         Д 46 К 44.1

4.         Д 44.1 К 43

4.         Резервний капітал e AT створюється у розмірі, встановлено-

му установчими документами, але не менше:

1.         50% Статутного капіталу

2.         25 % Статутного капіталу

3.         25% Неоплаченого капіталу

4.         50% Пайового капіталу

5.         Резервний капітал призначається на:

1.         Покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів підприємства

2.         Поповнення Статутного капіталу

3.         Виплатудивідендів

4.         Формування пайового капіталу

6.         Сальдо порахунку 43 «Резервний капітал» відображається в:

1.         1 розділі активу балансу

2.         2 розділі пасиву балансу

3.         1 розділі пасиву балансу

4.         3 розділі активу балансу

7.         Підприємство здійснює господарську діяльність на протязі

декількох років. Вартість власного капіталу дорівнює:

1.         Власний капітал = Актив підприємства

2.         Власний капітал = Активи - Зобов'язання

3.         Власний капітал = Активи + Зобов'язання

4.         Власнийкапітал = Зобов'язання

8.         До коригуючих показників власного капіталу відносяться:

1.         Додатковий капітал та резервний капітал

2.         Вилучений та неоплачений капітал

3.         Пайовий капітал і додатковий капітал

4.         Статутний капітал і пайовий капітал

9.         До вкладів до статутного капіталу не відносяться:

1.         Грошовікошти

2.         Рухомемайно

3.         Цінніпапери

4.         Бюджетні кошти

10.       Мінімальний розмір статутного капіталу ащіонерного то-

вариства зазначений законодавством в розмірі:

1.         100 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент ство-рення товариства

2.         1000 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент ство-рення товариства

3.         1250 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент ство-рення товариства

4.         500 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент ство-рення товариства