Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.1. Поняття та складові власного капіталу : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

10.1. Поняття та складові власного капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Дані фінансового обліку власного капіталу використову-ють для аналізу його складу, структури та руху; для розрахунку забезпеченості підприємства власним капіталом, раціональності його розміщення, а також показників, що характеризують ефек-тивність використання капіталу з метою прийняття рішень щодо оптимізації структури капіталу.

Власний капітал

Статутний капітал

Зафіксована в установчих документах загальна вар-тість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства

 

Пайовий капітал

Сума пайових внесків членів спілок та інших підпри-ємств, що передбачена установчими документами

 

Додатковий

вкладений ка-

пітал

н

Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій пе-ревищує їхню номшальну вартють в акцюнерних то-вариегвах та суму кашталу, який вкладено засновни-ками понад статутний каштал на шших шдприємствах

 

Інший додат-ковий капітал

U

Сума дооцінки необоротних активів, вартість необоро-X активш, безкошРТовно отриманих ^дориемств'ом від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу

 

Резервний ка-пітал

JI

Сума резервів, створених відповідно до чинного зако-нодавства або установчих документт, за рахунок не-розподшеного прибуіку пщприємства

 

Нерозподтений прибуток

и

Сума нерозподіленого прибутку, тобто сума частини чистого прибутку, що не була розподілена між влас-никами

 

Неоплачений капітал

Вилучений ка-пітал

и и

 

за внеска-

Сума заборгованості власників (учасників) ми до статутного капіталу

Фактична собі вартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників

Схема 10.1. Складові власного капіталу