Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Поняття дебіторської заборгованості.

2.         Класифікація дебіторської заборгованості

3.         Критерії визнання дебіторської заборгованості.

4.         Який порядок документального оформлення розрахунків з покупцями та замовниками?

5.         Характеристика рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та за-мовниками”?

6.         Яка організація аналітичного обліку за рахунком 36?

7.         Який порядок створення резерву сумнівних боргів?

8.         Яка характеристика рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів”?

9.         Які види іншої поточної дебіторської заборгованості Вам відомі?

10.       Яка характеристика рахунка 37 «Розрахунки з різними дебі-торами»?

11.       Сутність обліку розрахунків з підзвітними особами.

12.       Сутність аналітичн6ого обліку розрахунків з різними дебіто-рами.

Тестові завдання

1.         Залишки порахунках 3 класу Плану рахунків відображають-

ся:

1.         2розділіакгивубалансу

2.         2 розділі пасиву балансу

3.         1 розділі активу балансу

4.         3 розділі активу балансу

2.         Повернення підзвітною особою не використану суму коштів

виданих підзвіт відображається в обліку:

1.         Д37.2 K31.1

2.         Д37.2 K30.1

3.         Д30.1 К37.2

4.         Д30.1 К37.5

3.Поточна дебіторська заборгованість це:

1.         Заборгованість, яка виникає в ході нормального опера-ційного циклу або буде погашена протягом 3 місяців з дати Балансу

2.         Заборгованість, яка виникає в ході нормального опера-ційного циклу або буде погашена протягом 6 місяців з дати Балансу

3.         Заборгованість, яка виникає в ході нормального опера-ційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати Балансу

4.         Заборгованість, яка виникає в ході нормального опера-ційного циклу або буде погашена після 12 місяців з дати Балансу

4.         Сальдо за рахунком 16 «Довгострокова дебіторська забор-

гованість» відображається в Балансі:

1.         В II розділі активу, рядок 161

2.         В IV розділі пасиву, рядок 530

3.         В IV розділі пасиву, рядок610

4.         В I розділі активу, рядок 050

5.         Сальдо зарахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовни-

ками» відображається в Балансі:

1.         В I розділі активу, рядок 045

2.         В II розділі активу, рядок 210

3.         В IV розділі пасиву, рядок 530

4.         В II розділі активу, рядок 161

6.         Сальдо зарахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

відображається в Балансі:

1.         В II розділі активу, рядок 180

2.         В IV розділі пасиву, рядок 600

3.         В I розділі активу, рядок 050

4.         В II розділі активу, рядок 210

7.         Надходження грошовш коштів від покущів на поточний ра-

хунок підприємства в банках відображається в обліку:

1.         Дт361К311

2.         Д311К791

3.         Д 441 K 361

4.         Д311К361

8.         Списання з підзвітних осіб, здійснених ними витрат на відря-

дження адміністративного призначення, відображається в об-

ліку:

1.         Д372К92

2.         Д 372 К 791

3.         Д92К372

4.         Д791К92

9.         Формування резерву сумнівних боргів покупців відображаєть-

ся в обліку:

1.         Д38К791

2.         Д443К38

3.         Д92К38

4.         Д944К38

10.       Списання дебіторської заборгованості покупців в рахунок

створеного резерву сумнівних боргів відображається в обліку:

1.         Д36К38

2.         Д38К719

3.         Д93К38

4.         Д38К36

11.       Перерахування з поточного рахунку авансу постачальнику за

виробничі запаси відображається в обліку:

1.         Дт681Кт311

2.         Дт372Кт311

3.         Дт371 Кт311, Дт641Кт644

4.         Дт631Кт311

12.       Пред’явлення претензії постачальнику no виявлених невідпо-

відностях в кількості отриманих матеріальних цінностей відо-

бражається в обліку:

1.         Дт631Кт374

2.         Дт374Кт715

3.         Дт374Кт716

4.         Дт374Кт631