Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій | Дебет Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій | Дебет Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1. Розрахунки за виданими авансами

1.         Перераховано аванс постачальнику за виробничі           371      311

2.         Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    641      644

3.         Одержано від постачальника виробничі запаси  20        631

4.         Відображено податковий кредит з ПДВ    644      631

5.         Проведено залік заборгованості      631      371

2. Розрахунки з підзвітними особами

1.         Видано кошти під звіт працівникам з каси на відрядження або на господарські потреби      372      301

2.         Підзвітною особою знято кошти з корпоратив-ного карткового рахунку         372      313

3.         Відображено витрати на відрядження:                 

            - працівників, безпосередньо пов’язаних з виро-бництвом       23        372

            - адмінперсоналу      92        372

            - працівників, пов’язаних зі збутом продукції, товарів    93        372

            Відображено податковий кредит з ПДВ    641      372

4.         Придбано підзвітною особою:                   

            - виробничі запаси   20        372

            - малоцінні та швидкозношувані предмети           22        372

            Відображено податковий кредит з ПДВ    641      372

5.         Внесено в касу залишок невикористаних коштів, виданих під звіт       301      372

3. Розрахунки за нарахованими доходами

1.         Відображено частку інвестора у дивідендах під-приємства,щоінвестується     373      141

2.         Нараховано дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, спільними   373      731

3.         Нараховано винагороду за здані в фінансову орендунеоборотніактиви           373      732

4.         Нараховано дохід у вигляді процентів за отри-манимипроцентнимивнесками          373      732

5.         Нараховано інші доходи від фінансової діяльно-сті          373      733

6.         Отримання раніше нарахованих доходів (диві-дендів,процентівтощо) 311      373

4. Розрахунки за претензіями

1.         Списано виробничі запаси, за якими під час екс-плуатації виявлено прихований брак, на претен-зіїдопостачальників  374      20

193