Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Облік довгострокової дебіторської заборгованості : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

9.2. Облік довгострокової дебіторської заборгованості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нарахо-вуються відсотки оцінюється та відображається в балансі за її теперішньою вартістю.

Види довгострокової дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгова-ність за майно, що пере-дано у фінансову оренду

Сума мінімальних орендних платежів і негарантованої лік-відаційної вартості за вираху-ваннямфінансовогодоходущо підлягає отриманню

 

Довгострокові векселі одержані

Векселіодержаніузабезпечен-ня довгострокової дебіторської заборгованості

 

Інші довгострокова дебі-торська заборгованість

Видача довгострокових позик працівникам підприємства та іншівидирозрахунків

Схема 9.2. Види довгострокової дебіторської заборгованості

Рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

ж

Призначення

рахунку:

дляоблікудебіторської

заборгованості фізичних

та юридичних осіб, яка

не виникає в ході норма-

льного операційного циклу та буде погашена після двадцяти місяців з

дати балансу

 

лг

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Виникнення

(збільшення)

довгострокової

дебіторської за-

боргованості  Погашення (спи-

сання) довго-

строкової дебі-

торської забор-

гованості

Субрахунки:

161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» -

для обліку чистих інвестицій орендодавця у фінансову оренду;

162      «Довгострокові векселі одержані» - для обліку векселів, одержа-

них у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості;

163      «Інша дебіторська заборгованість» - для обліку іншої дебіторсь-

кої заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках ра-

хунка 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

Схема 9.3. Призначеннятапобудоварахункуіб «Довгострокова дебіторська заборгованість»

Аналітичний облік за рахунком 16 «Довго-строкова дебіторська заборгованість» ведеть-

ся за субрахунками, за кожним дебітором,

за видами заборгованості, термінами її вини-

кнення й погашення

Регістри аналітичного обліку

Журнал 3 (роз-

діл I) при жур-

нальній формі

обліку

(Додаток Г)

Відомість 3-м

(розділ I) при

спрощеній формі

обліку

КнигаК-17при книжково-

журнальній фо-рмі обліку

Схема 9.4. Побудова аналітичного обліку за рахунком

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

в бухгалтерії