Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1. Визнання та класифікація дебіторської : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

9.1. Визнання та класифікація дебіторської


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх еконо-мічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Фінансовий облік дебіторської заборгованості надає кори-стувачам інформацію про види та строки погашення заборгова-ності для її аналізу, який передбачає визначення складу і струк-тури заборгованості та її зміни в динаміці, встановлення реаль-ності та ймовірності погашення заборгованості, визначення по-казників оборотності заборгованості та її впливу на фінансовий стан з метою розробки заходів щодо оптимізації її величини.

 

сявбалансіорендодавця

Дебіторська заборгованість забезпечена векселем

Інша довгострокова заборгованості

Дебіторська заборгованість за продук-цію,товари,роботи, послуги

Дебіторська заборгованість

за розраху-

нками

Інша поточна дебіторська заборгова-ність

Дебіторськазаборгованість, строк опла-ти якої не настав

не сплачена

За своєчасністю по-гашення

Дебіторська заборгованість в строк

Сумнівна дебіторська заборгованість

Безнадійна дебіторська заборгованість

Схема 9.1. Класифікація дебіторської заборгованості