Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні терміни: : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Основні терміни:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебі-торська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її не-повернення боржником або за якою минув строк позовної дав-ності.

Векселедавець - юридична або фізична особа, яка видала простий або переказний вексель.

Векселедержатель - юридична або фізична особа, яка володіє векселем, що виданий або індосований цій особі чи її наказу, або індосований на пред'явника, або шляхом бланкового індосаменту, чи на підставі інших законних прав.

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошо-ве зобов'язання векселедавця сплатити у визначений строк ви-значену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Вексель переказний - вексель, який містить письмовий наказ однієї особи (юридичної або фізичної) іншій особі спла-тити у зазначений строк визначену суму грошей третій особі.

Вексель простий - вексель, який містить зобов'язання ве-кселедавця сплатити у зазначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок ми-нулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість - сума заборгованостілебі-торів підприємству на певну дату.

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебі-торської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість — сума дебіторсь-кої заборгованості, яка виникає в ході нормального операційно-го циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість іі погашення боржником.

Чиста реалЬаційна вартість дебіторської забор-гованості - сума поточної дебіторської заборгованості за вира-хуванням резерву сумнівних боргів.