Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Понятгя фінансових інвестицій.

2.         Класифікація фінансових інвестицій.

3.         Види оцінок фшансових інвестицій.

4.         Шляхи надходження фінансових інвестицій та еле-менти їх оцінки.

5.         Методи оцінки інвестицій на дату Балансу та їх ха-рактеристика.

6.         Характеристика рахунку 14 «Довгострокові фінан-сові інвестиції».

7.         Характеристика рахунку 35 «Поточні фінансові ін-вестиції».

8.         Облік фінансових інвестицій в асоційовані та дочі-рніпідприємства.

9.         Організація аналітичного обліку фінансових інвестицій.

Тестові завдання

1.         Сальдо зарахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестщії»

відображається в Балансі:

1.         В I розділі пасиву, рядок 320

2.         В II розділі активу, рядок 220

3.         В I розділі активу, рядок 045

4.         Невідображається

2.         Сума зменшення балансової вартості короткострокових фі-

нансових інвестщій відображається у складі:

1.         Втрат від участі в капіталі

2.         Іншихвитрат

3.         Інших операційних витрат

4.         Фінансовий витрат

3.         До фінансових інвестицій відносять:

1.         Поштові марки, пугівки в санаторії та будинки відпо-чинку, трудові книжки

2.         Акції, облігації, казначейські зобов'язання, депозитні сертифікати,іншіцінніпапери

3.         Платіжні доручення, акредитиви, платіжні доручення -вимоги

4.         Права користування природними ресурсами, права ко-ристуванням майном, права на комерційні позначення

4.         Одержання доходу від реалізації поточних фінансових інвес-

тщій відображається в обліку проводкою:

1.         Д31К741

2.         Д35К741

3.         Д 741 К 793

4.         Д35К733

5.         Якщо придбання фінансових інвестицій здійснюється шляхом

обміну на інші активи, то собівартість визначається:

1.         3 комісійних винагород

2.         Якдохід

3.         За справедливою вартістю

4.         He визначається

6.         Фінансові інвестщії, що утримуються підприємством до їх

погашення відображаються на дату Балансу:

1.         За справедливою вартістю

2.         За амортизованою собівартістю

3.         За собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій

4.         За балансовою вартістю інвестицій

7.         Перерахування коштів з поточного рахунка на здійснення до-

вгострокових фінансових інвестицій відображається в обліку:

1.         Д14К311

2.         Д14К30

3.         Д 311 К 14

4.         Д14К719

8.         Зменшення довгострокових фінансових інвестщій на суму

збитків від інвестщій методом участі в капіталі відобража-

ються в обліку:

1.         Д 141 К 961

2.         Д 961 К 141

3.         Д 791 К 141

4.         Д 442 К 141

9.         Використання коштів з поточного рахунку для здійснення інших

поточних фінансових інвестицій відображається в обліку:

1.         Д311К352

2.         Д351К311

3.         Д352К311

4.         Д 352 К 313