Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні терміни: : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Основні терміни:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Дисконт - сума перевищення вартості погашення борго-вих цінних паперів над їх собівартістю.

Довгострокові фінансові інвестиції - фінансові інвести-ції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Дочірне підприемстео - підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Екеіесшенти грошових коштіе - короткострокові фінансові інвестиції, гао вільно конвертуються у певні суми грошових кош-тів, які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Метод участі в капітті- метод обліку фінансових інвести-цій, згідно з я,шм балансова вартість інвестицій їідповідно збільшу-ється або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капшші об'єкти інвестування.

Пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумов-люють можливість однієї сторони контролювати іншу або здій-снювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.

Поточні фінансові інвестиції - інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можна вільно реалізувати в будь-який мо-мент (крі інвестицій, які е еквівалентими грошових коштів).

Премія - сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення.

Спільна діяльність - господарська діяльність зі створен-ням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільно-го контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійс-нено обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підпри-ємством з метою збільшення прибушу (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвесто-ра.