Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Поняття грошових коштів.

2.         Документальне оформлення руху грошових коштів в касі.

3.         Який порядок складання касової книги?

4.         Яка характеристика рахунка 30 “Каса” ?

5.         Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається рух грошових коштів в касі?

6.         Яка організація аналітичного обліку за рахунком 30 “Каса”?

7.         Яке значення та сутність інвентаризації грошових коштів в касі?

8.         Які види рахунків в банках відповідно до нормативних до-кументів відкривають юридичні особи?

9.         Який порядок відкриття рахунків в банках в національній валюті?

10.       Документальне оформлення операцій на рахунках в банках в національній валюті.

11.       Значення та сутність перевірки виписки банку з поточного рахунку.

12.       Яка характеристика рахунку 31 “Рахунки в банках”?

13.       Поняття грошових коштів та їх облік.

Тестові завдання

1.         Грошовікошти-це?

1.         Готівка

2.         Кошти на рахунках в установах банків

3.         Депозити до запитання

4.         Всі вище перераховані відповіді

2.         Одержання в касу з поточного рахунку no чеку коштів на ви-

плату заробітної плати працівникам підприємства відобража-

ється в облік1 :

1.         Д3.1 K30.1

2.         Д30.1 K31.1

3.         Д30.1 K36.1

4.         Д31.1 К70.2

3.         Відображення в обліку тплаченої заробітної плати працівни-

кам підприємства:

1.         Д31.1 K66.1

2.         Д66.1К30.1

3.         Д30.1К66.1

4. Д30.1К36.1 4. Відображено перерахування з поточного рахунку підприємс-mea в банку збір до Пенсійного фонду:

1.         Д 31 К 65.2

2.         Д651К31.1

3.         Д65.2К31.1

4.         Д 30.1 К 65.1

5.Відображено одержання короткострокового кредиту банку:

1.         Д31.1 K60.1

2.         Д30.1 К50

3.         Д60.1 K31.1

4.         Д31.1 К50

6.         Ліміт залишку готівки в касі підприємства встановлюється:

1.         Національним банком України

2.         Міністерством фінансів України

3.         Державною податковою адміністрацією України

4.         Підприємством самостійно

7.         Видатковий касовий ордер виписує:

1.         Касир

2.         Керівникпідприємства

3.         Бухгалтер

4.         Особа, яка отримує кошти з каси

8.         Сальдо за рахунком 301 відображається в Балансі:

1.         В I розділі активу, рядок 031

2.         В I розділі пасиву, рядок 320

3.         В II розділі активу, рядок 230

4.         He відображається

9.         Сальдо за рахунком 333 «Грошові кошти в дорозі в націона-

льній валюті» відображається в Балансі:

1.         В II розділі пасиву, рядок 420

2.         В II розділі активу, рядок 230

3.         В I розділі активу, рядок 070

4.         Невідображається

10.       Надходження грошовш коштів в дорозі на рахунки підпри-

ємства в банках в обліку відображається:

1. д333к311

2. Д 441 К 333

3.         д311к333

4.         Д 301 К 333