Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій Дебет Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій Дебет Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Придбання грошових документів в національній валюті за рахунок готівкових коштів з каси під-приємства      331      301

2.         Готівкові кошти з каси підприємства передані до кас банків через інкасаторів, для подальшого за-рахування на поточні рахунки в банку      333      301

3.         Перераховано банку грошові кошти для купівлі іноземної валюти        333      311

4.         Придбання грошових документів в національній валюті за рахунок грошових коштів на рахунках в банках 331      311

5.         Перераховано кошти для сплати збору до Пенсій-ного фонду за закупівлю іноземної валюти         333            311

6.         Перераховано комісійну винагороду банку за за-купівлюіноземноївалюти      333      311

7.         У складі доходів відображено різницю між кур-сом НБУ на дату зарахування та фактичним кур-сом купівлі 333      719

8.         Надійшли грошові документи в національній ва-люті від підзвітної особи підприємства      331      372

9.         Надійшли грошові документи в національній ва-лютівідіншихкредиторів       331      685

10.       Зараховано на поточний рахунок іноземну валю-ту за курсом НБУ     312      333

11.       У складі витрат відображено різницю між факти-чним курсом купівлі та курсом НБУ на дату         949            333

12.       Нараховано та віднесено на витрати збір до Пен-сійногофонду            92 651 651 333

13.       Відображено витрати на сплату комісійної вина-городи банку 377      333

14.       Надходження грошових коштів на рахунки під-приємства в банках,які до цього часу перебували в дорозі  311      333

15.       Видача грошових документів підзвітними особа-мипідприємства        372      331

16.       Утримання із заробітної плати працівників під-приємства вартості оплачених грошових докуме-нтів            661      331

17.       Використання грошових документів для адмініс-тративнихцілей         92        331

Таблиця 7.4. Узагальнення інформації за рахунками 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші грошові кошти» у фінансовій

звітності

Код та назва ра-хунку, субрахунку Форма фінансової звітності

 

            Назва форми 1 Назва рядка | Код рядка

30 «Каса»,

31 «Рахункивбан-

ках»     Баланс            Грошові кошти та

їх еквіваленти:

- в національній

валюті;

-в іноземній валюті   230 240

 

            Звіт про рух

грошових ко-

штів     Залишок коштів на кінець року       430

 

            Примітки до річної фінан-сової звітності   Каса    640

 

           

            Поточний рахунок

у банку           650

 

           

            Інші рахунки в бан-ку (акредитиви, чекові книжки)        660

33 «Інші грошові кошти»      Баланс            Грошові кошти та

їх еквіваленти:

-в національній

валюті;

- в іноземній валюті  230 240

 

            Примітки до річної фінан-сової звітності   Грошові кошти в дорозі        670

 

           

            Еквіваленти грошо-ві кошти           680