Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Списання грошових коштів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2. Списання грошових коштів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Видано готівку з банківського рахунка до каси підприємства    301      311

Зміст операцій           | Дебет ^Средит

2.         Перераховано на картковий рахунок підприємс-тва'суму заробтиЛлати, £о шдлягае з'араху ванню на карткові рахунки працівників (за умо-ви надання банком виписки по картковому ра-хунку підприємства)            313      311

3.         Придбано проїзні квитки працівникам підпри-    331      311

4.         Перераховано грошові кошти з поточного раху-нка на купівлю іноземної валюти     333      311

5.         Перераховано передоплату постачальникам та підрядникам     371      311

6.         Оплачено витрати майбутніх періодів (напри-клад, оплачено передплату періодичних видань, сплачено авансом орендні ішатежі, оплачено страховий поліс тощо)   39        311

7.         Викуплено акції власної емісії в акціонерів            451      311

8.         Повернено залишок невикористаного цільового фінансування 48        311

9.         Погашено заборгованість за короткостроковим кредитом          60        311

10.       Перераховано банку в погашення заборгованості задовгостроковимкредитом           61        311

11.       Погашено заборгованість за короткостроковим

векселем        62        311

12.       Сплачено податки та збори (обов'язкові платежі)           641, 642          311

13.       Сплачено страхові внески за соціальним страху-ванням           65        311

14.       Виплачено заробітну плату шляхом перераху-вання коштів на особові рахунки працівників           661            311

15.       Погашено зобов'язання перед учасниками (засновниками) за нарахованими дивідендами та іншими виплатами     671,672           311

16.       Повернено покупцю (замовнику) раніше отри-манийаванс      681      311

17.       Сплачено проценти (банку, за векселем тощо)    684      311

18.       Здійснено інші платежі (наприклад, перерахо-вано орендну плату оревдодавцю, сплачено ви-знані підприємством суми штрафів, пені, не-устойок та інших санкцій у результаті невико-нання договірних зобов'язань тощо)     685      311

Аналітичний облік за рахунком 31 «Рахунки в

банках» ведеться за субрахунками,

видами рахунків

Регістри аналітичного обліку

1

1

 

Журнал 1 та

відомість 1.2.

при журнальній

формі обліку

(Додаток Б)

Відомість 1-м

(розділ II) при

спрощеній формі

обліку

ЖурналК-1або

журнал№К-1а

при книжково-

журнальній фо-

рмі обліку

 

Схема 7.21. Побудова аналітичного обліку за рахунком 31 «Рахунки в банках» в бухгалтерії