Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Поняття витрат відповідно до П(С)БО.

2.         Критерії визнання витрат виробництва відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

3.         Які ознаки класифікації витрат виробництва Вам відомі?

4.         Складові виробничої собівартості продукції

5.         Який склад прямих матеріальних витрат?

6.         Який склад прямих витрат на оплату праці?

7.         Який склад інших прямих витрат? "

8.         Складові загальновиробничих витрат.

9.         Характеристика постійних і змінних загальновиробничих витрат.

10.       Порядок розподілу загальновиробничих витрат.

11.       Характеристика рахунка 23 «Виробництво»

12.       Характеристикарахунка91 «Загальновиробничі витрати».

13.       Організація аналітичного обліку витрат виробництва.

14.       Методи обліку витрат виробництва.

Тестові завдання

1.         Які витрати не включаються до виробничої собівартості

готовоїпродукції?

1.         Прямі матеріальні витрати

2.         Розподілені загальновиробничі витрати

3.         Витрати на збут

4.         Інші прямі витрати

2.         Які з наведених витрат не включаються до складу загаль-

новиробничих витрат:

1.         Витрати на управління виробництвом

2.         Плата за розрахункове - касове обслуговування

3.         Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища

4.         Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень

3.         Якою кореспонденцією рахунків відображається нарахування

амортизації основних засобів загальновиробничого призначен-

ня?

1.         Д91К131

2.         Д91К132

3.         Д91К133

4.         Д92К131

4.         Який зміст бухгалтерського проведенняД 23 К 651?

1.         Утримано із заробітної плати робітників основного ви-робництва збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

2.         Зроблено нарахування на заробітну плату робітників основного виробництва на обов’язкове державне пен-сійне страхування

3.         Зроблено нарахування на заробітну плату адміністра-тивного апарату на обов’язкове державне пенсійне страхування

4.         Зроблено нарахування на заробітну плату робітників основного виробництва на обов’язкове соціальне стра-хування на випадок безробіття

5.         Якою кореспонденцією рахунків відображається випуск го-

тової продукціїз виробнщтва?

1.         Д26К23

2.         Д26К91

3.         Д28К23

4.         Д26К93

6.         Загальновиробничі витрати поділяються на:

1.         Постійні та змінні

2.         Розподілені та нерозподілені

3.         Тимчасові та відстрочені

4.         Поточна та майбутніх періодів

7.         Витрати в незавершеному виробнщтві на кінець звітного

періоду відображає:

1.         Залишок за рахунком 23 «Виробництво»

2.         Дебетовий оборот за рахунком 26 «Готова продукція»

3.         Залишок за рахунками 23 «Виробництво» та 91 «Зага-льновиробничі витрати»

4.         Правильної відповіді не запропоновано

8.         Сальдо зарахунком 23 «Виробництво» відображається в:

1.         I розділі Звіту про фінансові результати

2.         II розділі активу Балансу

3.         I розділі активу Балансу

4.         He відображається в Балансі

9.         Списання змінних загальновиробничих витрат відобража-

ється в обліку:

1.         Д791К91

2.         Д901К91

3.         Д91К791

4.         Д23К91

Ю.Списання постійних нерозподілених витрат відображаєть-ся в обліку:

1.         Д443К91

2.         Д91К26

3.         Д901К91

4.         Д26К91

11.       Загальновиробничі витрати - витрати, пов 'язані з:

1.         Реалізацією готової продукції покупцям

2.         Управлінням підприємства

3.         Реалізацією виробничих запасів

4.         Організацією та управлінням виробництвом

12.       Вартість наданих послуг з водопостачання та опалення

виробничих цехів відображаються в обліку:

1.         Дт23Кт63

2.         Дт91 Кт63, Дт641Кт63

3.         Дт63Кт91

4.         Дт92Кт63

13.       Оприбуткування з виробнщтва готової продукції на склад

відображається в обліку:

1.         Дт23Кт26

2.         Дт26Кт23

3.         Дт28Кт23

4.         Дт20Кт23