Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій | Дебет ^Средит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій | Дебет ^Средит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Нараховано амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, які використовуються в підрозділах основного виробництва          23        13

2.         Витрачено виробничі запаси на виробництво продукції            23        20

3.         Витрачено напівфабрикати власного виробниц-тва на виробництво продукції         23        25

4.         Списано малоцінні та швидкозношувані пред-мети на витрати основного виробництва    23        22

5.         Віднесено на витрати основного виробництва вартість робіт і послуг допоміжних виробництв    23            23

6.         Віднесено частину витрат, пов'язаних із освоєн-ням і підготовкою виробництва на витрати ос-новного виробництва          23        39

7.         Нараховано забезпечення виплат відпускних працівникам основного виробництва            23        471

8.         Відображено вартість робіт і послуг підрядників призначених для виробництва       23        63

9.         Проведено нарахування на заробітну плату пра-цівників основного виробництва до фондів со-ціального спрямування        23        65

10.       Нараховано заробітну плату працівникам осно-вного виробництва    23        66

11.       Віднесено на витрати основного виробництва вартість робіт і послуг, виконаних іншими кре-диторами       23        685

12.       Списано на витрати основного виробництва суми витрат за елементами, за умови викорис-тання рахунків 8 класу        23        80,81,

82,83,

84

13.       Списано загальновиробничі витрати на витрати основного виробництва     23        91

14.       Оприбутковано із основного виробництва гото-ву продукцію на склад по собівартості       26        23

Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво»

ведеться за видами виробництва, за статями витрат,

видами або групами готової продукції (на великих

підприємствах - за підрозділами підприємства,

центрами витрат і відповідальності)

Регістри аналітичного обліку

Журнал 5 (розділ III) , журнал 5а (розділ III) при

журнальній формі обліку

Відомість 5-м

(розділ II) при

спрощеній фор-

мі обліку

Книга К-39 при книжково-

журнальній фо-рмі обліку

Схема 6.13 Побудова аналітичного обліку за рахунком 23 «Виробництво» в бухгалтерії

Таблиця 6.3. Узагальнення інформації за рахунком 23 «Виробництво»» у фінансовій звітності

 

Код та назва

рахунку, субра-

хунку   Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

23 «Виробництво»    Баланс            Незавершене ви-робництво            120

 

            Примітки до

річної фінан-

сової звітно-

сті        Незавершене ви-робництво            890