Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Облік витрат виробництва : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

6.3. Облік витрат виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Документальне оформлення витрат виробництва в бухгалтерії

В,до„,стьф,™,„„х

куляції та в розрізі видів продукції, щовиготовляється

■ират

 

3Г==7И-

трат між виготовленими видами продукції

Для розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат з метою включення їх до собівартості окремих видів продук-ції

 

ва на кінець місяця

Для оцінки залишків незавершеного виробництва за видами продукції та статтямикалькуляції

 

Картки аналітичного

обтГХГобГубГ-

трат(видівпродукції)

Для узагальнення інформації про витрати виробництва в розрізі видів продукції та статей калькуляції

 

дукції або відомість зве-

Для визначення фактичної собівар-тості в розрізі видів продукції та статейкаікуляції

Схема 6.10. Документальне оформлення витрат виробництва

Рахунок 23 «Виробництво»

Призначення

рахунку:

дляуіагальнення

інформації про

виітинавиро-

бництво (проду-

кції, робіт, по-

слуг)

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Прямі матеріальні,

трудові та інші прямі

витрати, а також роз-

поділені загальнови-

робничі витрати і

втрати, від браку

продукції(робіт,по-

слуг)зтехнологічних

причин           Вартість фактичної

виробничої собівар-

тості завершеної ви-

робництвом готової

продукції, вартість

виконанихробіті

послуг, собівартість

виготовленихудо-

поміжних виробниц-

твах виробів, робіт,

послуг

 

Субрахунки для обліку еитрат: промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;

підрядних геологічних та проектних організацій на виконання бу-дівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;

підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг; науково - дослідних підприємств на виконання науково - дослід-них і конструкторських робіт;

підприємств громадського харчування на випуск власної продукції; дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шля-хів; інших підприємств і організацій

 

Схема 6.11. Призначення та побудова рахунку 23 «Виробництво»

Незавершене виробництво - продукція (роботи, послу-ги), які не пройшли всіх стадій технологічного процесу, тобто до складу незавершеного виробництва не включають: сировину, матеріали, покупні напівфабрикати, які знаходяться на вироб-ництві, але не оброблялися; отримані комплектуючі, які не проймали участі і технологічному процесі.

Визначення обсягів незавершеного виробництва здійснюється з метою розподілу здійснених витрат для визначення фактичної собівартості готової продукції

Для визначення обсягів незавершеного виробництва на перше чис-ло кожного місяця проводиться інвентаризація. Результати інвентаризації оформлюють «Інвентаризаційним опи-сом незавершеного виробництва»

Оцінка залишків незавершеного виробництва здійснюється в бух-

галтерії.

Оцінка здійснюється:

• за сумою прямих виробничих витрат;

. за плановою (нормативною) виробничою собівартістю;

. за еквівалентними одиницями готової продукції

Схема 6.12. Оцінка незавершеного виробництва

Таблиця 6.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку

витрат основного виробництва