Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій | Дебет ^Средит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій | Дебет ^Средит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Нараховано амортизацію по основних засобах і нематеріальних активах загальновиробничого призначення  91        13

2.         Виробничі запаси списано на загальновиробничі потреби        91        22

3.         Передано в експлуатацію малоцінні та швидко-зношувані предмети загальновиробничого при-значення        91        22

4.         Списано витрати по відрядженню на загальнови-робничі витрати     91        372

5.         Віднесено частину витрат майбутніх періодів на загальновиробничі витрати            91        39

6.         Нараховано забезпечення виплат відпускних пра-цівникам, зайнятих з організацією та управлінням виробництва 91        471

7.         Відображено вартість робіт і послуг підрядників, пов’язаних з організацією та управлінням вироб-ництва           91        63

8.         Проведено нарахування на заробітну плату пра-цівників, зайнятих з організацією та управлінням виробництвом до фондів соціального спрямуван-ня      91        65

9.         Нараховано заробітну плату працівникам загаль-новиробничого призначення         91        66

10.       Віднесено на загальновиробничі витрати вартість робіт і послуг, виконаних ішішми кредиторами 91            685

11.       Списано на загальновиробничі витрати суми ви-трат за елементами, за умови використання рахун-ків 8 класу            91        80,81,

82,83,

84

12.       Списано загальновиробничі витрати на:

а)         виробництво

б)         на собівартість реалізованої продукції        23 901 91 91

Аналітичний облік за рахунком 91 «Загально-

виробничі витрати» ведеться за місцями ви-

никнення та статтями витрат

Регістри аналітичного обліку

Журнал 5 (розділ

III) , журнал 5а

(розділ III) при

журнальній формі

обліку

(Додаток Є)

Книга К-25кни-

жково-журнальній

формі обліку

 

Схема 6.9. Побудова аналітичного обліку за рахунком 91 «Загальновиробничі витрати» в бухгалтерії