Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Поняття запасів відповідно до П(С)БО ?

2.         Які види запасів Вам відомі?

3.         Які критерії визначення запасів активом Вам відомі?

4.         Одиниця обліку запасів.

5.         Складові первісної вартості придбаних запасів.

6.         Які методи оцінки вибугтя запасів Вам відомі?

7.         Який порядок документального оформлення руху виробни-чих запасів?

8.         Яка характеристика рахунку 20 «Виробничі запаси»?

9.         Який порядок документального оформлення надходження товарних запасів?

10.       Який порядок документального оформлення реалізації товарів?

11.       Яка характеристика рахунку 28 «Товари»?

12.       Значення звітності матеріально відповідальних осіб.

13.       Яке значення обліку запасів в місцях зберігання?

14.       Як здійснюється облік товарів і тари в місцях зберігання?

15.       Сутність аналітичного обліку товарів і тари в бухгалтерії.

Тестові завдання

1.         Якою кореспонденцією бухгалтерськш рахунків відобража-

ється подання претензії постачальнику за невідповідну якість

товарів?

1.         Дт374 Кт281

2.         Дт374 Кт631

3.         Дт 374 Кт 974

4.         Дт974 Кт631

2.         Чи має право підприємство розрахуватись готівкою з од-

ним постачальником в сумі 1000грн. впродовж 1 доби?

1.         Має право виконати таку операцію

2.         Може виконати розрахунки готівкою, якщо має вiдповiдний патент

3.         Hi в якому разі не може, бо порушує чинне законодав-ство;

4.         Може в межах 10000грн. в один день з одним постача-льником.

3.         Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відобража-

ється передача в експлуатацію малоцінних i швидкозношува-

них предметів на підприємствіроздрібної торгiвлi?

1.         Дт22 Кт93

2.         Дт93 Кт22

3.         Дт23 Кт22

4.         Дт90 Кт22

4.         Згідно з Законом України “Про податок на додану вартість ”

приреалiзацiїтоварів податкову накладну складає:

1.         Будь-який постачальник товару

2.         Тiльки покупець товару

3.         Постачальник, який зареєстрований, як платник ПДВ у податковому органі

4.         Постачальник i покупець товару.

5.         Документ, яким оформлюють рух товарів i тари з одного

магазину в інший:

1.         Товарно-транспортна накладна;

2.         Рахунок-фактура

3.         Видаткова накладна

4.         Прибуткова накладна

6.         До запасів не відносяться:

1.         Сировина, допоміжні матеріали

2.         Незавершене виробництво

3.         Малоцінні необоротні матеріальні активи

4.         Готова продукція

7.         Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відобража-

ється оприбуткування виробничих запасів, придбаних підзвіт-

ною особою:

1.         Д372К20

2.         Д20К30

3.         Д 641 К 572

4.         Д22К372

8.         Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відобража-

ється нарахування торгової націнки на придбані товари на під-

приємстві роздрібної торгівлі:

1.         Д 285 К 702

2.         Д 285 К 282

3.         Д 282 К 285

4. Д 285 K 719

9.         До первісної вартості товарів, що придбані за плату, не від-

носяться:

1.         Суми, що сплачуються згідно з договором постачаль-нику

2.         Суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запа-сів, які не відшкодовуються підприємству

3.         Понаднормові витрати і нестачі запасів

4.         Суми ввізного мита

10.       Якою кореспонденцією бухгалтерських рахунків відобража-

ється оприбуткування з виробництва на склад готової продук-

ції:

1.         Д26К719

2.         Д26К441

3.         Д26К23

4.         Д23К26

11.       Методичні засади формування інформації про методи оцін-

ки вибуття запасів визначає:

1.         П(С)Б0 2

2.         П(С)БО 16

3.         П(С)Б0 11

4.         П(СБ0 9

5.         3000 грн.

12.       Якщо товари обліковуються за цінами продажу, то різниця

між купівельною вартість і цінами продажу відображається

на:

1.         Рахунку «Торгова націнка»

2.         Рахунку «Інші доходи від операційної діяльності»

3.         Рахунку «Дохід від реалізації товарів»

4.         Рахунку «Фінансові результати»