Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій | Дебет |Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій | Дебет |Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1. Придбант товаріву постачалшиків (з отатою до одержант запасів)

1. Проведено передоплату постачальнику товарів          371      311

2. Нараховано податковий кредит з ПДВ  641      644

3. Отримано товари від постачальника:               

а) підприємствами, які ведуть облік товарів за цінами придбання        281      631

б) підприємствами, які ведугь облік товарів за продаж-ними цінами   282      631

4. Нараховано торгову націнку на товар   282      285

5. Відображено податковий кредит з ПДВ            644      631

6. Проведено залік заборгованостей          631      371

2. Придбання товаріву постачальника (з оплатою після одержання

зстасів)

1. Отримано товари від постачальника:               

а) підприємствами, які ведуть облік товарів за цінами придбання        281      631

б) підприємствами, які ведугь облік товарів за продаж-ними цінами   281      631

2. Нараховано торгову націнку на товар   282      285

3. Нараховано податковий кредит з ПДВ  641      631

4. Проведено оплату постачальнику          631      311

3. Продаж товарів в оптовій торгівлі                    

1. Відображено дохід від реалізації товарів з оплатою після передачі товарів   361      702

2. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ      702      641

3. Списано собівартість реалізованих товарів      902      281

4. Продаж товарів у роздрібній торгівлі

1. Відображено у складі доходу від реалізації товарів:                 

а) за готівковий розрахунок 301      702

б) з оплатою чеком банків   331      702

в) з оплатою кредитними картками           333      702

2. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ      702      641

3. Відображено списання товарів з матеріально відпо-відальною особи протягом звітного місяця за продаж-ними цінами  902      282

4. Списано в кінці місяця суму торгових націнок, що припадають на реалізовані товари, (методом «сторно»)            (902)   (285)

Аналітичний облік товарів здійснюється за наймену-ваннями, групами, видами товарів, місцями зберіган-ня, матеріально відповідальними особами Для аналітичного обліку застосовують методи:

партіонний;

сортовий;

оперативно-бухгалтерський(сальдовий)

Регістри аналітичного обліку

Журнал 5 (розділи III, IV), журнал 5а (розділ III, IV) при журнальній формі обліку

Відомість 2-м

при спрощеній

формі обліку

Журнали К-2,

К-3, К-4, К-5

при книжково-

журнальній фо-

рмі обліку

Схема 5.22. Побудова аналітичного обліку за рахунком 28 «Товари» в бухгалтерії

Таблиця 5.7. Розкриття інформації за рахунками 20 «Виробничі

запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 26 «Го-

това продукція», 28 «Товари» у фінансовій звітності

Код та назва рахунку

Форма фінансової звітності

Назва рядка

Код рядка

Назва форми

Виробничі запасиБаланс

Звіт про фінан-сові результати

Матеріальні затрати

Інші операційні ви-

трати  270

Примітки до

річної фінансо-

вої звітності

20 «Вироб-ничі запаси»Сировина і матеріали

 

Купівельні напівфаб-рикати та комплекту-ючи вироби  810

Паливо           820

Тара і тарні матеріали           830

Будівельні матеріали 840

Запасні частини        850

870

Матеріали сільсько-господарського при-значення

22 «Мало-      Баланс            Виробничі запаси     100

цінні та швидкозно-шувані пред-

мети»  Звіт про фінан-сові результати        Матеріальні затрати Інші операційні ви-трати     230 270

 

            Примітки до

річної фінансо-

вої звітності   Малоцінні та швидко-зношувані предмети           880

26 «Готова     Баланс | Готова продукція   130

продукція»     Примітки до

річної фінансо-

вої звітності   Готова продукція      900

28 «Товари»   Баланс            Товари           140

(відображається

згорнуте сальдо

рахунку 28 «То-

вари»)

 

            Примітки до

річної фінансо-

вої звітності   Товари           910