Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6. Облік товарів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.6. Облік товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Товари - матеріальні цінності, що придбані (отримані)

та угримуються підприємством з метою подальшого

продажу

Облік товарів може здійснюватися за: . купівельними цінами (ціни придбання); . цінами реалізації

Первісна вартість товарів визначається відповідно до п.п. 15П(С)Б0 9 «Запаси»

Оцінка вибуття товарів здійснюється за одним з таких методів: . ідентифіцированої собівартості відповідної одиниці запасів; . середньозваженої собівартості;

. собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); • ціни продажу

Товари на дату балансу відображаються за найменшою з двох

оцінок:

. первісною вартістю;

. чистою вартістю реалізації

Схема 5.19 . Поняття та оцінка товарів

Документальне оформлення руху товарів

і.

 

Надходження товарів:

•          товарно-

транспортна на-

кладна (ф. № 1 -

ТН);

. рахунок - фактора

(ф. № 63); . довіреність (ф. №

М-2); . закупівельний акт; . акт приймання; . комерційний акт; . прибутковий ор-

дер (ф. № М-4); . прибуткова накла-

дна; . свідоцтво про ви-

знання відповід-

ності; . декларація про

відповідність;

•          податкова наклад-

на

І£=С

•          товарно-

транспортна наклад-

на (ф. № 1 - ТН);

. рахунок - фактора

(ф. № 63); . довіреність (ф. № М

-2);

•          податкова накладна;

. за готівковий розра-

хунок: . фіскальний касовий чек на товари (по-слуги) (ф. № ФКЧ -

і);

•          розрахункова квита-нція(ф.№РК- 1);

•          спрощена розрахун-кова квитанція (ф. № РК -2);

. «Х-звіт»; . «Z -звіт»

Інше вибуття:

•          накладна на від-пуск товарно-матеріальних цін-ностей (ф. № М -20);

•          накладна - вимога на внутрішнє (пе-реміщення) мате-ріалів (ф. № М-

и);

. опис - акт уцінки товарів і продук-ції, що залежалися та надлишкових товарно-

матеріальних цін-ностей;

•          акт на псування;

. інвентаризаційний опис

Товарні звіти

Звітність матеріально відповідальних осіб

Схема 5.20 . Документальне оформлення руху та наявності

товарів

Рахунок 28 «Товаои»

Призначення рахунку: для обліку та узагальнення інформації про рух товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу

на^ра-

Призначення

 

281 «Товари на складі»

Для обліку наявноеті та руху товарів, що знаходяться на опго-

вих та розподільчих базах, складах підприємств роздрібної тор-

гівлі та громадського харчування, овочесховищах, морозильни-

ках, за первісною варіістю або за ціною реашзації           

 

2,82 «т=»

Для обліку товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (у магазинах, лотках, кіосках, буфетах підприємств громадського харчування), за первісною вартістю або за ціною реалізації

 

283KS»

Для обліку товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають переходу права власності на ці товарі до оплати його вартості.

Аналітичний облік ведеться за видами товарів та підприєм-ствами (особами) — комісіонерами

 

^Г»

Для обліку наявності та руху тари під товарами й порож-ньої тари

 

285„«ЇК-

Для обліку товарів за цінами реалізації, де відображасться торгова націнка (різниця між купівельною та продажною (роздрібною) вартістю) на товари, торговельними, постача-льницькими, збутовими шдприємстаами

 

^™

товарів

Закреди-

тох^аа-

товарщ )

SSSTy

тари

I

3саубК^к°у

Вибуття

SSSTy

Зменшення (списання)

ТнТцГшоИкХ

£

Т3оам?у|рИа-

Збшьшенн-ГнаХк

Схема 5.21. Призначення та побудова рахунку 28 «Товари»

Таблиця 5.6. Кореспонденція бухгалтерських рахунків

            з обліку руху товарних запасів