Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Облік готової продукції : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.5. Облік готової продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Готова продукція - продукція, що виготовлена на шдприємстві, пршна-

ченадля^одажуівід^аєтехнічшмтаякісшмхарГктеристикГм.пе-

редбаченим договором або ішпим нормативно- правовим актом

Первісна вартість готової продукції дорівнює її виро-бничої собівар-тості

Виробнича собівартість продукції включає: . прямі матеріальні витрати; • прямі витрати на оплату праці; . інші прямі витрати; . змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати

 

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується та вартість супут-ньої продукції в оцінці можливого її використання, що викорис-товується на самому підприємстві

Схема 5.15. Поняття готової продукції та її первісна оцінка

Собіеартість реалізованої готової продукції здійсню-ється за методом оцінки вибуття запасів:

•          ідентифікованої собівартості відповідної одиниці;

. середньозваженої собівартості;

. ФІФО;

•          нормативних затрат

Складові собівартостіреалізованої готової продущії: . виробнича собівартість продукції, що була реалізова-

на за звітний період; . нерозподілені постійні загальновиробничі витрати; . понаднормові виробничі витрати

Схема 5.16. Методи визначення собівартості реалізованої готової продукції та її складові

Документальне оформлення руху готової продукції

Випуск продукції 3

виробництва та

передача її на

прибутковий ордер (ф. № М-4) накладна-вимога на відпуск (вну-трішнє переміщення) матеріалів

(ф.№М-11)

 

Складський облік готової продукції

картка складського обліку (ф. №

М-12);

матеріальний звіт;

 

Відвантаження

продукції покуп-

цям

видаткова накладна; накладна-вимога на відпуск (вну-трішнє переміщення) матеріалів

(ф.№М-11)

В бухгалтерії:

. нагромаджувальна відомість випуску готової продукції;

. нагромаджувальна відомість відвантаженої продукції

Схема 5.17. Документальне оформлення руху готової продукції

Рахунок 26 «Готова продукція»

готовоїпродйї підприємсша

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Надходження готової продукції власного

виробництвазафак-

тичною виробничою собівартістюабоза

нормативноювартіс-тю       Вибуття виготов-

леної продукції

внаслідокпродажу

абовикористання

для власнихпоіреб

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами

готової продукції, найменуваннями й сортами, місцями

зберіганнятаматеріально відповідальними особами

Регістри аналітичного обліку

Журнал 5 (розділ ПІ) ,журн!гл5а (розділІП)при

журнальнійформі обліку

Відомість 2-м

при спроще-

нійформіоб-

ліку

Журнал К-8та книгаК-27 при

книжково-журнальній фо-

рмі обліку

 

Схема 5.18. Призначення рахунку 26 «Готова продукція» та побудова аналітичного облікув бухгалтерії