Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні терміни: : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Основні терміни:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Виробничі запаси - активи, які призначені для подальшої переробки на підприємстві або утримуються для іншого спожи-вання в ході нормального операційного циклу.

Додаткові біологічні активи - біологічні активи, одер-жані в процесі біологічних перетворень.

Запаси - активи, які утримуються для подальшого прода-жу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції; виконання робіт та надання послуг, а також управ-ління підприємством.

Малоцінні та швидкозношувані предмети - предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нор-мального операційного циклу, якщо він більше одного року.

Матеріали, прийняті для переробки - давальницька си-ровини, яка оплачується одержувачем і залишається власністю замовника.

Матеріальні цінності на відповідальному зберігання -матеріальні цінності, які отримані підприємством від постачаль-ника але не сплачені і заборонені до витрачання, одержані над-міру, ніж у видаткових документах постачальників, на які є від-мова від акцепту розрахункових документів постачальника.

Незавершене виробництво - не закінчені обробкою та складанням деталі, вузли і вироби, а також незакінчені техноло-гічні процеси.

Неподібні активи - активи, які мають різні справедливі вартості та (або) різне функціональне призначення.

Подібні активи - активи, які мають однакове призначен-ня (виконують подібну функцію в такому ж виді діяльності) і мають справедливу вартість.

Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та /або додаткові біоло-гічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди про-тягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні і відгодівлі.

Тварини на вирощуванні ma відгодівлі - дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі; тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин, птиці, звірі, кролики.

Товари на комісії - товари, одержані в межах договорів комісії, що уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням особи без передачі права вла-сності на такі товари.