Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7d55cc9fe51cea0ed2ea75a883387377, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Запитання для самоконтролю : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Запитання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         Дайте визначення поняття нематеріальних активів.

2.         Які критерії визнання нематеріальних активів Вам відомі?

3.         На які групи класифікують нематеріальні активи?

4.         Види оцінок нематеріальних активів.

5.         Шляхи надходження нематеріальних активів та структура їх первісної вартості.

6.         Який порядок документального оформлення руху нематері-альних активів?

7.         Який рахунок призначений для обліку нематеріальних активів?

8.         Яка організація аналітичного обліку нематфіальних акгивів?

9.         Які методи нарахування амортизації нематеріальних активів застосовують?

10.       Умови проведення переоцінки нематеріальних активів?

Тестові завдання

1.         Сальдо за рахунком 12 «Нематеріальні активи» відобража-

ється в Балансі»:

1.         В II розділі активу

2.         В I розділі пасиву

3.         He відображається

4.         В I розділі активу

2.         Ліквідація програмного забезпечення на підприємстві відо-

бражається в обліку записом :

1.         Д 133 К 125; Д 976 К 125

2.         Д 131 К 106; Д 976 К 106

3.         Д 131 К 106; Д 972 К 106

4.         Д131К125;Д92 К 125

3.         До нематеріальнихактивів не входять:

1.         Права користування природними ресурсами

2.         Права користування майном

3.         Права на об’єкти промислової власності

4.         Незавершені капітальні інвестиції в будинки та споруди

4.         До первісної вартості придбаного нематеріального активу не

включаться:

1.         Вартість придбання

2.         Мито

3.         Непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню

4.         Витрати на оплату відсотків за кредит банку

5.         Нематеріальний актив, отриманий внаслідок об’єднання під-

приємств оцінюється за:

1.         Залишковою вартість

2.         Справедливою вартістю

3.         Справедливою вартістю з урахуванням витрат

4.         Справедливою вартістю, збільшеною на суму грошових коштів

6.         Сальдо зарахунком 133 «Накопичена амортизація нематері-

альних активів» відображається в балансі:

1.         В II розділі активу, рядок 161

2.         В I розділі пасиву, рядок 370

3.         В I розділі активу, рядок 012

4.         He відображається

7.         Відповідно до вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» амо-

ртизація нематеріальних активів здійснюється протягом

ст1ок1 їх корисного використання, але не більше:

.Юроків          2. 5років

3. 2років         4. 20років

8.         Відповідно до вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» нара-

хування амортизацїї починається:

1.         3 дати введення активу в експлуатацію

2.         3 кварталу, наступного за кварталом, у якому актив став придатним для використання

3.         Наприкінці місяця, у якому актив став придатним для використання

4.         3 місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання

9.         Витрати на підтримання нематеріального активу адмініст-

ративного призначення в придатному для використання стані

включаються до складу:

1.         Первісної вартості

2.         Накопиченої амортизації

3.         Справедливої вартості

4.         Адміністративних витрат звітного періоду

10.       Нарахування амортизації нематеріальних активів адмініс-

траттного призначення відображаються в обліку:

1.Д443К133   2. Д 133 К 92

3. Д92К133    4. Д 791 К 133Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7d55cc9fe51cea0ed2ea75a883387377, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0