Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4. Розкриття інформаціїу фінансовій звітності : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.4. Розкриття інформаціїу фінансовій звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Таблиця 4.2. Розкриття інформації за рахунком 12 «Нематеріа-льні активи» і субрахунками 133 «Накопичена амортизація не-матеріальних активів», 154 «Придбання (створення) нематеріа-

льних активів» у фінансовій звітності

 

Код та назва

рахунку, суб-

рахунку           Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

12 «Нематеріа-льні активи» Баланс            Нематеріальні активи: первісна вартість    011

 

            Звіт про власний капітал     Дооцінка нематеріаль-

них активів

Уцінка нематеріальних

активів           100 110

 

            Примітки до річ-

ної фінансової

звітності         Права користування природними ресурсами       010

 

           

            Права користування майном          020

 

           

            Права на комерційні позначення    030

 

           

            Права на об’єкти про-мислової власності 040

 

           

            Авторське право та суміжні з ним права   050

 

           

            Інші нематеріальні ак-тиви  070

133 «Накопи-

чена

амортизація

нематеріальних

активів»          Баланс            Нематеріальні активи:          032

 

           

            Накопичена амортиза-ція    012

 

            Примітки до річ-

ної фінансової

звітності         Графи 4,7,9,10,13,15 010 - 070

154 «Придбан-

ня (створення)

нематеріальних

активів»          Баланс            Незавершене будівни-цтво  020

 

            Примітки до річ-

ної фінансової

звітності         Графи 3,4       310