Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Облік амортизації нематеріальних активів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.3. Облік амортизації нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Умови та облік нарахування амортизації нематеріаінихактивів

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку їх корис-ного використання, який не повинен перевищувати 20 років і вста-новлюється підприємством самостійно

Методи нарахування амортизації:

. прямолінійний;

. зменшення залишкової вартості;

. прискореного зменшення залишкової вартості;

. кумулятивний;

. виробничий

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за міся-цем, у якому нематеріальний актив став п,идатним для викорис-тання, і припиняється, починаючи з місяця наступного за місцем вибупянематеріальногоактиву

Термін корисного використання та метод амортизації нематеріаль-них активів переглядаються в кінці звітного періоду, якщо в насту-пному періоді очікуються зміни строку корисного використання або зміни умов отримання економічних вигод

Нарахування амортизації оформлюють «Відомістю обліку немате-ріаіних активів та нарахованої амортизації (зносу)» ф.№ВНА1 та відображають збільшенням вшрат звітного періоду і накопиченої амортизації:

ДТ 23,91,92,93,94     Кт133

або     

Дт833 Кт133

Дт 23,91,92,93,94      Кт833

або     

Дт833 Кт133

Дт 23,79         Кт833

Схема 4.9. Умови та облік нарахування амортизації нематеріальних активів