Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій | Дебет |Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій | Дебет |Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1. Придбання за кошти (з оплатою після одержання)

1.         Одержано об’єкт інших необоротних матеріаль-них активів     153      63

2.         Зменшення залишків на позабалансовому рахун-ку 09 “Амортизаційні відрахування”                      09

3.         Відображено суму податкового кредиту з ПДВ    641      631

4.         Введено в експлуатацію об’єкт інших необорот-них матеріальних активів     11        153

5.         Перераховано постачальнику оплату за об’єкт інших необоротних матеріальних активів     631      311

2. Надходження як внеску до статутного капіталу

1.         Одержано об’єкт інших необоротних матеріаль-них активів як внесок до статутного капіталу        153            46

2.         Відображено суму податкового кредиту    641      46

3.         Введено в експлуатацію об’єкт інших необорот-них матеріальних активів     11        153

3. Безкоштовне одержання

1.         Одержано об’єкт інших необоротних матеріаль-них активів     153      424

2.         Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09 “Амортизаційні відрахування”               09

3.         Введено в експлуатацію об’єкт інших необорот-них матеріальних активів     11        153

4. Продаж з оплатою після передачі

1.         Виведено з експлуатації об’єкт у зв’язку з про-дажем (списано залишкову вартість) 972      11

2.         Списано суму зносу 132      11

3.         Передано об’єкт інших необоротних матеріаль-них активів      377      742

4.         Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ       742      641

5.         Одержано оплату за об’єкт 311      377

            5. Безкоштовна передача                

1.         Виведено з експлуатації об’єкт у зв’язку з безкошто-вною передачею (списано залишкову вартість)            972      11

2.         Списано суму зносу 132      11

3.         Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ           972      641

Аналітичний облік інших необоротних матеріальних активів здійснюється в розрізі субрахунків та за кожним об'єктом

В розрізі субрахунків та кожного об'єкта (крім суб-рахунків 111 «Бібліотечні фонди» та 112 «Малоцінні

необоротні матеріальні

активи», якщо амортизацію цих активів нараховують у першому місяці використання урозмірі 100

відсотків їх вартості

За субрахунками 111 «Бібліо-течні фонди» та 112 «Малоцін-ні необоротні матеріальні ак-тиви», якщо амортизацію на-раховують у першому місяці використання у розмірі 100 відсотків їх вартості - із забез-печенням інформації про зага-льну кількість об'єктів та їх загальну вартість у розрізі кла-сифікаційних підгруп, які за-проваджені підприємством

Регістри аналітичного обліку

Журнал 4 при журнальній формі

обліку

Відомість 4-м при

спрощеній формі

обліку

Книга К-26 при

книжково-

журнальній формі

обліку

 

Схема 3.4. Побудова аналітичного обліку за рахунком 11 «Інші необоротні матеріальні активи»