Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

В сучасних умовах господарювання метою комерційної діяльності підприємств є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибугку.

В процесі досягнення головної мети на підприємстві необ-хідно вирішувати багато задач: забезпечувати високу фінансову стійкість підприємства та реалізацію економічних інтересів і мінімізацію фінансових ризиків; сприяти оптимізації грошового обороту та підтриманню постійної платоспроможності.

Це стає можливим за умов прийняття та реалізації обґрун-тованих управлінських рішень, які спрямовані на проведення стратегічних змін у основної, операційної, фінансової, інвести-ційної діяльності підприємства з метою підвищення її ефектив-ності.

Прийняття управлінських рішень щодо одержання макси-мальної вигоди від функціонування підприємства залежить не тільки від належного організаційного забезпечення, але і від ін-формаційного забезпечення процесу управління. Тобто в умовах ринкової економіки першочергове значення набуває наявність фактичної повної, правдивої та неупередженої облікової інфор-мації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів.

Таку інформацію зовнішнім і внутрішнім користувачам, у тому числі і персоналу фінансових служб надає фінансова звіт-ність, яка є сукупністю форм звітності, складаних на підставі даних поточного фінансового обліку активів, власного капіталу зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів. Тому важ-ливою умовою в забезпеченні високого рівня професійної підго-товки фахівців зі спеціальності «Фінанси» є формування у них глибоких теоретичних знань та практичних навичок з фінансо-вого обліку.

Навчальний посібник з дисципліни «Фінансовий облік» можна використати як для проведення лекцій, практичних за-нять так і під час самостійної роботи студентів та при підготовці їх до іспитів.