Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Поняття та класифікація інших необоротних матеріальних активів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

3.1. Поняття та класифікація інших необоротних матеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Матеріальні активи, які призначені для використання в процесі діяльності, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року або операційного циклу, відносяться до інших необоротних матеріальних активів.

Дані фінансового обліку інших необоротних матеріальних активів забезпечують користувачів інформацією про наявність та рух активів, про їх первісну вартість і суму нарахованого зносу, що надає можливість здійснювати аналіз руху, технічного стану, забезпеченості та використання інших необоротних мате-ріальних активів з метою визначення напрямів їх ефективного використання.

Інші необоротні матеріальні активи

Критерії визнання активом: . існує імовірність того, що підприємство отримає в майбугньому економічні вигоди від використання активів; . вартість може буги до-стовірно визначена

Класифікація з метою ведення

бухгалтерського обліку:

. бібліотечні фонди;

. малоцінні необоротні матеріа-

льні активи; . тимчасові (нетитульні) споруди; . природні ресурси; . інвентарна тара; • предмети прокату; . інші необоротні матеріальні

активи

Підприємства самостійно встановлюють вартісні ознаки пред-

метів, що входять до складу інших необоротних матеріальних

активів.

Для оцінки інших необоротних матеріальних активів викорис-

товують первісну вартість, залишкову вартість, справедливу

вартість, переоцінену вартість, ліквідаційну вартість відповідно

до П(С)БО 7 “Основні засоби”

Схема3.1. Критерії визнання, класифікація та оцінка інших необоротних матеріальних активів