Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій | Дебет Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій | Дебет Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

/. Придбання об'єктів основних засобів

1.         Отримано об’єкт основних засобів від постачальника   152      631 09

 

            Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ      641      631

            Введено об’єкт в експлуатацію       10        152

2. Будіеництео осноених засобіе

            2.1. Підрядний спосіб будівництва           

1.         Відображено вартість будівельно-монтажних робіт, виконаних згідно з актами         151      631

 

            Податковий кредит з ПДВ   641      631

2.         Введено об’єкт в експлуатацію       10        151

            2.2. Господарський спосіб будівництва               

1.         Витрати будівельних матеріалів при спорудження          151      205

2.         Нараховано заробітну плату будівельникам          151      661

3.         Здійснені нарахування на соціальні заходи на нара-       151      65

4.         Нараховано амортизацію будівельно-монтажних машин і механізмів  151      131

            Введено об’єкт в експлуатацію       10        151

3. Продаж основнш засобів

1.         Відображено договірну вартість продажу об’єкта            377      742

2.         Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ          742      641

3.         Списано суму зносу об’єкта            131      10

4.         Списано залишкову вартість об’єкта         972      10

            Отримано від покупця оплату        311      377

4. Ліквідація об'єкта основнш засобів

            4.1.3а самостійним рішенням підприємства                    

1.         Виведено з експлуатації об’єкт у зв’язку з ліквідацією     976      10

2.         Списано суму зносу 131      10

3.         Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ           976      641

            4.2. 3 причин, незалежних від підприємства                  

1.         Виведено з експлуатації об’єкт у зв’язку з ліквідацією     976      10

2.         Списано суму зносу 131      10

3.         Відображ)но вартість втраченого об’єкта (псування,      072     

4.         Встановлено винну особу   375      716 072

            Зобов’язання перед бюджетом у випадку псування, крадіжки майна   375      642

5.         Отримано компенсацію від винної особи 301      375

6.         Перераховано бюджету частину зобов’язань, що належить державі     642      311

                        Облік витрат на ремонт основних засобів

            Витрати здійснювані для                 При здійсненні ремонту підря-

            підтримання об’єкта в ро-               дним способом:

            бочому стані та одержання             Дт23, 91, 92, 93 Кт63

            первісно визначеної суми               Дт 64 Кт63

—^      майбутніх економічних вигод від иого використан-        =*        При здійсненні ремонту госпо-дарським способом:

 

           

            =&      

 

            ня, включаються до складу             Дт 23,91,92,93

            витрат                        Кт 20,22,66,65,63

            Витрати пов’язані з поліп-              При поліпшенні підрядним

            шенням об’єкта (модерні-               способом:

            зація, модифікація, добудо-              Дт15 Кт63

            ва, дообладнання, реконст-            09

            рукція тощо), що приводять            Дт 64 Кт63

—■>   до збільшення майбутніх економічних вигод, первіс-      =~~*ІІІ           Дт 10 Кт 15 При поліпшення господарським

 

           

            !           М       

 

            но очікуваних від викорис-             способом:

            тання об’єкта збільшують                Дт15 Кт 20,22,66,65,63

            первісну вартість основних             09

            засобів                        Дт 10 Кт

Схема 2.7. Облік витрат на ремонт основних засобів

Аналітичний облік за рахунком 10 «Основні засоби» здійснюється в розрізі субрахунків та інвентаризаційних об’єктів, за місцем знахо-дження та матеріально відповідальними осо-бами

 

Регістри аналітичного обліку

Відомість 4-м

при спрощеній

формі обліку

Схема 2.8. Побудова аналітичного обліку за рахунком 10 «Основні засоби» в бухгалтерії

2.З.Облік переоцінки та зменшення корисності основних засобів