Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Для оформлення вибуття об'єктів при їх ліквідації : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Для оформлення вибуття об'єктів при їх ліквідації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

 

Акт про установку, пуск та

демонтаж будівельної машини |

(№ 03 - 5)

Інвентарна картка обліку ос-новних засобів (№ 03-6)

Для оформлення установки, пуску та

демонтажу будівельної машини, що

взята на прокат

Для аналітичного обліку об'єктів в бухгалтерії

 

Опис інвентарних карток по

обліку основних засобів

(№03-7)

Картка обліку руху основних засобів (№ 03-8)

Для реєстрації інвентарних карток в бухгалтерії

Для обліку руху об'єктів по класифіка-ційних групах

 

Інвентарний список основних засобів (№03-7)

Для обліку об'єктів по матеріально

відповідальним особам

в місцях зберігання

Схема 2.5. Документальне оформлення руху основних засобів

Рахунок 10 «Основні засоби»

I

Призначення

рахунку:

для обліку й узагаль-

нення інформації про

наявністьтарухвла-

сних або отриманих

на умовах фінансово-

голізингуоб'єктіві

орендованих цілісних

майнових комплек-

сів, які віднесені до

складу основних

засобів

За дебетом рахунку

Надходження (придбаних,

створених, безоплатно

отриманих) основних

засобів на баланс підпри-

ємства за первісною вар-

тістю; сума витрат, пов'язана з поліпшенням об'єкта, що призводять до

збільшення майбутніх

економічних вигод перві-

сно очікуваних від вико-

ристання об'єкта; сума

дооцінки вартості об'єкта

За кредитом рахунку

Вибуття основних за-собів внаслідок прода-жу, безоплатної пере-дачі або невідповіднос-ті критеріям визнання активом, а також у разі

часткової ліквідації

об'єкта; уцінка основ-

них засобів

Субрахунки:

101 «Земельні ділянки» - для ведення обліку земельних ділянок

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель» - для ведення обліку капіталь-

них вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та

інші роботи);

103      «Будинки та споруди» - для ведення обліку наявності та руху будинків,

споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також жит-

лових будівель;

104      «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти,

прилади та інвентар», 107 «Робоча і продуктивна худоба», 108 «Багаторічні

насадження» - для ведення обліку відповідно машин та обладнання, транспор-

тних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої та продуктивної

худоби, багаторічних насаджень;

109 «Інші основні засоби» - для ведення обліку основних засобів, які не вклю-

чені до інших субрахунків рахунка 10 «Основні засоби»

Схема 2.6. Призначення та побудова рахунку 10 «Основні засоби»

Таблиця 2.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку руху основних засобів