Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Передмова     3

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку      4

Тема 2. Облік основних засобів      22

Тема3. Облік інших необоротних матеріальних активів  46

Тема4. Облік нематеріальних активів        57

Тема 5. Облік запасів            72

Тема 6. Облік витрат виробництва            107

Тема 7. Облік грошових коштів       126

Тема 8. Облік фінансових інвестицій         158

Тема 9. Облік дебіторської заборгованості 175

Тема 10. Облік власного капіталу   203

Тема 11. Облік зобов’язань  223

Тема 12. Облік доходів, витрат і фінансових результатів 295

Тема 13. Фінансова звітність та використання її даних для

управління     355

Список літератури    409

Додатки         415

Навчальне видання

Тетяна Веніамінівна Гладких

ФШАНСОВИЙ ОБЛІК

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник вид. проектів Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки Б. В. Борисов Друкується в авторській редакції

Підп. до друку 27.09.2006. Формат 60x84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 30.

Видавництво "Центр навчальної літератури"

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК ¹2458 від 30.03.2006