Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Примітки до річної фінансової звітності вкпючають тринадцять розділів: : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Примітки до річної фінансової звітності вкпючають тринадцять розділів:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

р. I. Нематеріальні активи

р. II. Основні засоби

р. III. Капітальні інвестиції

р. IV. Фінансові інвестиції

р. V. Доходи і витрати

p.VI. Грошові кошти

р. VII. Забезпечення

р. VIII. Запаси

р. IX. Дебіторська заборгованість

р. X. Нестачі і втрати від псування цінностей

р. XI. Будівельні контракти

р. XII. Податок на прибуток

р. XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Підприємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звіт-ність або підприємства, які займають монопольне (домінуюче) стано-вище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), або якщо щодо про-дукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, зобов'язані складати додаток до Приміток до річної фінансової звітності - форму № 6 «Ін-формація за сегментами»

Для заповнення Приміток до річної фінансової звітності використову-ють дані Балансу Звіту про фінансові результати синтетичного та ана-літичного обліку

Дані Приміток до річної фінансової звітності використовують як дже-рело інформації для аналізу найважливіших видів активів, зобов'язань, доходів і витрат з метою прийняття ефективних управлінських рішень

Схема 13.19. Структура та значення Приміток до річної фінансової звітності